ZNANSTVENI SODELAVEC s področja računalniškega modeliranja materialov (DFT)

Datum objave: 11. 6. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja računalniškega modeliranja materialov (DFT)

Rok za prijavo do vključno 30. 6. 2013.

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:
- teoretične raziskave na področju nanostrukturnih fotokatalitskih materialov, multiferoikov, ter drugih kovinskih in oksidnih funkcionalnih materialov,
- sodelovanje in teoretična podpora eksperimentalnem delu s področja obdelave velikih setov podatkov
- vključitev v pripravo projektnih prijav

Za več informacij o izvajanju dejavnosti v Laboratoriju za raziskave materialov glej: http://www.p-ng.si/ ~ mvalant / index.html

Od kandidatov pričakujemo:
• da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,
• da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,
• odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,
• zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

Prijava mora vsebovati:
• spremni dopis,
• CV, vključno s kontaktnimi podatki,
• seznam pomembnih publikacij,
• dve priporočilni pismi,
• zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).

Kontakt

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 30. 6. 2013 na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti :
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si