Svečana akademija ob dvajsetletnici Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 16. 10. 2015
Novice

Univerza v Novi Gorici bo ostala majhna, a drugačna, raziskovalna, mednarodna odprta Univerza

Osrednja akademija ob dvajsetem jubileju Univerze v Novi Gorici je potekala v četrtek, 15. oktobra 2015, na dvorcu Zemono pri Vipavi. “Začetki Univerze v Novi Gorici segajo v leto 1994, ko je takratno vodstvo Instituta Jožef Stefan razmišljalo o bodočnosti te institucije in želelo začrtati pot transformacije našega največjega inštituta v Tehnično Univerzo ali kakor smo jo tedaj ambiciozno in po vzoru ameriškega MIT poimenovali SIT (Slovenski tehnološki inštitut). Kot vidite smo cilj zgrešili. Danes Slovenija nima Tehnične univerze ima pa Univerzo v Novi Gorici« s temi besedami je začel svoj govor rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. V samo dvajsetih leti se je Univerza v Novi Gorici razvila v mlado in vitalno ter raziskovalno usmerjeno in mednarodno vpeto Univerzo, v okviru katere deluje pet fakultet, dve visoki šoli, šest laboratorijev in šest centrov.

“V čem je Univerza v Novi Gorici drugačna od ostalih ustanov visokega šolstva v Sloveniji in širše? Ena od razlik je zagotovo naš status privatne ali bolje rečeno nedržavne univerze, kar nam omogoča večjo prožnost in dinamičnost pri izvajanju našega poslanstva. Drugi razlog je ta, da nismo nastali kot politični projekt. Univerzo v Novi Gorici smo ustanovili, snovali in gradili posamezniki, zaposleni, zunanji sodelavci in študentje. Zato do nje vsi, vključno s študentkami in študenti, čutimo izjemno pripadnost, jo čutimo kot nekaj našega in smo se zanjo pripravljeni razdajati” je v svojem nagovoru poudaril prof. dr. Zavrtanik.

Strateške usmeritve predvidevajo, da bo Univerza v Novi Gorici sicer ostala majhna, a drugačna, raziskovalna, mednarodno odprta univerza, ki bo ponudila vsem dostopno vrhunsko izobrazbo. Posebno slednje bo zahtevalo nove pristope tudi v organiziranosti univerze in morda celo v lastništvu oziroma ustanoviteljstvu. Le kot taka si bo zagotovila obstoj v mednarodnem okolju in še naprej prispevala k raznovrstnosti visokega šolstva v Sloveniji.

Ob zaključku svojega nagovora je rektor Univerze v Novi Gorici čestital vsem, ki so prispevali k njenemu uspešnemu razvoju, zaposlenim, zunanjim sodelavcem in še posebej študentom, ki so nam zaupali in z nami preživeli tako prijetne kot težke trenutke.

Na svečani akademiji je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje red za zasluge Univerzi v Novi Gorici za izjemno uspešen razvoj in dosežke, s katerimi je oplemenitila slovenski visokošolski prostor. Univerza v Novi Gorici pa je podelila dve priznanji častni doktorat Univerze v Novi Gorici, dve priznanji častni član Univerze v Novi Gorici, priznanje zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici in priznanje zlata plaketa Univerze v Novi Gorici.

Ob tej priložnosti sta Univerzi v Novi Gorici čestitala tudi Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica in Črtomir Špacapan, župan Mestne občine Nova Gorica ob ustanovitvi Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Politehnike Nova Gorica.

Častni doktorat Univerze v Novi Gorici – doctor honoris causa – je prejel eden najboljših ustvarjalcev slikanic in stripov ter filmskih risank Miki Muster za umetniško ustvarjanje, s katerim je obogatil svetovno umetnost z izjemnimi dosežki.

V znak priznanja za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju razvojne in regenerativne medicine je častni doktorat Univerze v Novi Gorici – doctor honoris causa – prejel prof. dr. Gerald P. Schatten, profesor porodništva, ginekologije in reproduktivnih znanosti ter celične biologije in fiziologije na Univerzi v Pittsburghu ter predsednik Mednarodne organizacije za celične raziskave pri Unescu.

Priznanje zlata plaketa Univerze v Novi Gorici je prejel prvi predstojnik Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Žekš, v znak priznanja za pomembne zasluge pri razvoju, ugledu in uveljavitvi Univerze v Novi Gorici doma in v svetu.

Priznanji častna članica in častni član Univerze v Novi Gorici sta prejela mednarodno priznana znanstvenica s področja živilske tehnologije, kemije živil in nutrigenomike prof. dr. Urška Vrhovšek, za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju vinogradništva in vinarstva in prof. dr. Chieu D. Tran, Pfletschinger-Habermann Professor na Univerzi Marquette (Milwaukee, ZDA), v znak priznanja za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju analizne kemije.

Priznanje zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici – professor emeritus – je prejel eden najuglednejših in najprodornejših slovenskih zgodovinarjev prof. dr. Stane Granda za pomemben prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Razvojna pot Univerze v Novi Gorici od leta 1995 do danes je predstavljena tudi na spletni strani: "http://www.ung.si/sl/o-univerzi/zgodovina/ "

Več fotografij je dostopnih na: "https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1247085635317470.1073742009.696092123750160&type=3"

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Častna članica Univerze v Novi Gorici v letu 2015, prof. dr. Urška Vrhovšek. Foto: Miha Godec
Častni doktor Univerze v Novi Gorici v letu 2015, Miki Muster. Foto: Miha Godec
Prejemnik zlate plakete Univerze v Novi Gorici v leto 2015 prof. dr. Boštjan Žekš. Foto: Miha Godec
Nagrajenci Univerze v Novi Gorici skupaj s Predsednikom RS Borutom Pahorjem, ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Majo Makovec Brenčič in rektorjem Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilom Zavrtanikom. Foto: Miha Godec
Svečana akademija ob dvajsetletnici Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec
Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici v letu 2015, prof. dr. Stane Granda. Foto: Miha Godec
Častni član Univerze v Novi Gorici v letu 2015, prof. dr. Chieu D. Tran. Miha Godec
Častni doktor Univerze v Novi Gorici v letu 2015, prof. dr. Gerald P. Schatten. Foto: Miha Godec.
Univerzi v Novi Gorici sta čestitala tudi Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica in Črtomir Špacapan, župan Mestne občine Nova Gorica ob ustanovitvi Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Politehnike Nova Gorica. Foto: Miha Godec
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: Miha Godec