Predavanje v okviru cikla Znanstveni večeri

Datum objave: 22. 11. 2007
Dogodki

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje akademika prof. dr. Mihe Tišlerja (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani) z naslovom Načrtovanje sintez. Predavanje bo v četrtek, 29. novembra 2007, ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderirala doc. dr. Polonca Trebše, vodja Laboratorija za raziskave v okolju na Univerzi v Novi Gorici.

Sinteza je dinamično in osrednje področje kemije. Racionalne sinteze organskih spojin potekajo lahko po različnih natančno določenih poteh, katere določajo strategije povezovanja posameznih delov v večje molekule. Vedno moramo ugotoviti in potrditi strukturo končnega produkta, za kar se poslužujemo različnih, predvsem spektroskopskih metod. Prikazanih bo nekaj primerov gradnje cikličnih sistemov izhajajoč iz neproteinogenih aminokislin. Organske spojine predstavljajo osrednje molekule povezav z drugimi vedami in uporabe na različnih področjih sodobnega življenja, ne nazadnje pa je tudi pomembno, da so udeležene pri sporočanju in sporazumevanju med različnimi vrstami živih bitij.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si