Svečana otvoritev novega akademskega leta

Datum objave: 14. 10. 2016
Novice

Osrednja akademija ob otvoritvi 22. akademskega leta Univerze v Novi Gorici je potekala v četrtek, 13. oktobra, v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Letošnji nagrajenci in vodstvo Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec
Letošnji nagrajenci in vodstvo Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec

Ob tej priložnosti je občinstvo nagovoril prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, in zbrane spomnil na dogodke “pred desetimi leti, ko je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo na svoji seji potrdil vlogo Politehnike Nova Gorica za spremembo statusa v univerzo in s tem dejanjem omogočil nastanek četrte slovenske univerze – Univerze v Novi Gorici.”

Univerza v Novi Gorici se je razvila v izvrstno univerzitetno ustanovo, ki je v svetu znana predvsem po svoji znanstveni in mednarodni vpetosti. Danes se pedagoška dejavnost na Univerzi izvaja v okviru petih fakultet, ene šole ter od septembra 2016 tudi na novi Akademiji umetnosti, ki je nastala iz nekdanje Visoke šole za umetnost. Gre za prvo univerzitetno umetniško akademijo po letu 1945. “Univerza v Novi Gorici je tako bogatejša in močnejša na področju umetnosti, kar je poleg znanosti in pedagoškega dela eden od temeljev vsake univerze,” je v svojem nagovoru poudaril prof. dr. Zavrtanik.

Pestra raziskovalna dejavnost poteka v šestih laboratorijih in šestih centrih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo. Vključeni smo v manjše in večje mednarodne projekte in sodelujemo z ustanovami z najvišjim ugledom. Univerza v Novi Gorici postaja vedno bolj multinacionalno in multikulturno akademsko okolje. Kar 25 odstotkov zaposlenih in 57 odstotkov doktorskih študentov prihaja iz drugih držav. Svoj študij je do danes na Univerzi v Novi Gorici zaključilo 189 doktorjev znanosti, 295 magistrov in 790 diplomantov.

V letošnjem letu smo posebej ponosni tudi na rezultate mednarodne lestvice RUR (ang. Round University Ranking), ki ocenjuje in razvršča najboljše svetovne univerze. Univerza v Novi Gorici se je uvrstila na izjemno visoko 203. mesto, med samo elito svetovnih univerz. Pri tem na prvih mestih prevladujejo najbolj znane ameriške in angleške univerze. Na področju pedagoškega dela se je Univerza v Novi Gorici uvrstila še višje, na izvrstno 87. mesto, za kar gre zasluga tudi izvrstnemu razmerju med številom profesorjev in številom študentov. To je še posebej pomembno za slovenski visokošolski prostor, v katerem še vedno prevladuje merilo množičnosti študijskih programov, saj najnovejša uredba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport opredeljuje financiranje študijskih programov izključno na podlagi števila študentov.

“Kljub vsemu vstopamo v novo akademsko leto z optimizmom, neomajni v svojem poslanstvu, zavezani k mednarodnim univerzitetnim normam ter z odgovornim odnosom do naših študentov in do družbe nasploh,” je svoj nagovor zaključil rektor Univerze v Novi Gorici.

Na svečani akademiji je prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, častni član Univerze v Novi Gorici, študentska priznanja alumnus primus in alumnus optimus Univerze v Novi Gorici ter naziv zlati donator Fundacije Univerze v Novi Gorici. Gospod Boris Peric, predsednik upravnega odbora Univerze v Novi Gorici, pa je podelil priznanje zlata plaketa Univerze v Novi Gorici.

Priznanje zlata plaketa Univerze v Novi Gorici je prejel specialist internist in specialist kardiovaskularne medicine, zaposlen v Splošni bolnišnici Franca Derganca v Šempetru pri Gorici, prof. dr. Matjaž Klemenc, za pomembne zasluge pri razvoju znanstveno-pedagoške infrastrukture Univerze v Novi Gorici.

Za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju atmosferskih raziskav je priznanje častni član Univerze v Novi Gorici prejel prof. dr. William E. Eichinger, priznan strokovnjak na področju lidarske tehnologije, daljinskega zaznavanja atmosfere in raziskav fizikalnih procesov v prizemni mejni plasti.

Priznanje zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici – professor emeritus – je prejel najvidnejši slovenski strokovnjak s področja avtomatskega vodenja sistemov, prof. dr. Stanko Strmčnik, za pomemben prispevek k razvoju znanstvene dejavnosti ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Priznanja alumnus primus so prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja alumnus optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja so prejeli diplomanti Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za naravoslovje ter Visoke šole za umetnost.

Naziv zlati donator Fundacije Univerze v Novi Gorici je prejel slovenski industrijski oblikovalec prof. Oskar Kogoj, ki je v letu 2014 Fundaciji Univerze v Novi Gorici v trajno last izročil 20 umetniških fotografij prof. Itala Zanniera iz leta 1947.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Priponke

Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec
Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici v letu 2016 prof. dr. Stanko Strmčnik. Foto: Miha Godec
Častni član Univerze v Novi Gorici v letu 2016 prof. dr. William E. Eichinger. Foto: Miha Godec
Častni član Univerze v Novi Gorici v letu 2016 prof. dr. William E. Eichinger. Foto: Miha Godec
Zlati donator Fundacije Univerze v Novi Gorici prof. Oskar Kogoj. Foto: Miha Godec
Svečana otvoritev novega akademskega leta v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Foto: Miha Godec