SODELAVEC v LABORATORIJU ZA KVANTNO OPTIKO

Datum objave: 21. 3. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

SODELAVEC s področja razvoja in karakterizacjie svetlobnega vira, ki temelji na generaciji visokih harmonskih nihanj v plinu (angl. “high harmonic generation) (m/ž)

Rok prijave: do 11. 4. 2013

Kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v projekt CITIUS - Medregijski center za ultrahitre fotonske tehnologije v spektroskopiji / Centro interregionale di Tecnologie Fotonice Ultraveloci per la Specttroscopia, sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 (za več informacij, glej: http://www.ita-slo.eu). Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Univerza v Novi Gorici trenutno razvija nov inovativen vir svetlobe, imenovan CITIUS, osnovan na generaciji svetlobe z zbiranjem laserske svetlobe iz laserja visoke moči na curek plinskih molekul. Vir svetlobe bo prvotno pokrival energijsko območje med 20 in 40 eV. Harmonični svetlobni bliski bodo trajali nekaj deset femtosekund, imeli pa bodo energijo reda velikosti mikrojoula in variabilni korak ponovitve (od 1 do 10 kHz).
Trenutno se vir nahaja na Sinhrotronu v Trstu, kjer bo ostal do konca svojega razvoja. Potem bo prenesen v nov laboratorij, ki bo ustanovljen na Univerzi v Novi Gorici.

Področje dela in raziskovanja: * Postavitev novega laboratorja, ki bo ustanovljen na Univerzi v Novi Gorici.
* Preselitev in montaža vira v novem laboratorijem. * Sodelovanje pri eksperimentih za karakterizacijo svetlobe, generirane od vira.
Za več informacij o izvajanju aktivnosti na projektu CITIUS glej: Giovanni De Ninno (giovanni.de.ninno@ung.si)

Od kandidatov pričakujemo: * da imajo univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri * da imajo izkušnje s področja zagona, karakterizacijo in uporabo svetlobnih virov, ki temeljijo na generaciji visokih harmonskih nihanj v plinu * zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

Prijava mora vsebovati: * spremni dopis, * CV, vključno s kontaktnimi podatki, * seznam pomembnih publikacij, * dve priporočilni pismi,

Pogodba bo trajala do 31.5.2014.

Priponke

Kontakt

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 11. 4. 2013 na naslov: Tea Stibilj Nemec, Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica in po elektronski pošti na naslova "giovanni.de.ninno@ung.si":mailto:giovanni.de.ninno@ung.si in "tea.stibilj.nemec@ung.si":mailto:tea.stibilj.nemec@ung.si.