Prosto delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC s področja VODARSTVO ali GEOLOGIJA

Datum objave: 20. 3. 2012
Pisarna za prenos tehnologij

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto

ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) s področij Vodarstvo ali Geologija

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti znanstvenega sodelavca s področij Vodarstvo ali Geologija.

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja
  • da imajo naziv vsaj docent, oziroma da izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen naziv
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti
  • znanje slovenskega jezika
  • Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v mednarodni projekt ASTIS. Cilj projekta je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.
    Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z ustrezno izvolitvijo prevzel predavanja s področja Geologija ali sorodnih ved s študijskim letom 2012/13.
    Zaposlitev je za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.