Vodstvena delovna mesta

Datum objave: 30. 1. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednja vodstvena delovna mesta.
Rok prijave: do 12. 2. 2013

h3. DEKAN FAKULTETE ZA ZNANOSTI O OKOLJU (m/ž)

Kandidati/kandidatke za delovno mesto dekan/dekanja morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv * izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov * imajo vodstvene in organizacijske sposobnosti * aktivno znanje angleškega jezika * imajo najmanj pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

h3. VODJA LABORATORIJA ZA RAZISKAVE V OKOLJU (m/ž)

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * doktorat znanosti s področja * izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov * sposobnost vodenja raziskovalnih skupin * imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo * aktivno znanje angleškega jezika * pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

h3. VODJA LABORATORIJA ZA RAZISKAVE MATERIALOV (m/ž)

Kandidati/kandidatke za delovno mesto vodje morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * doktorat znanosti s področja * izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov * sposobnost vodenja raziskovalnih skupin * imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo * aktivno znanje angleškega jezika * pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

h3. VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE VINA (m/ž)

Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * doktorat znanosti s področja * izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov * sposobnost vodenja raziskovalnih skupin * imeti ustrezno znanstveno in strokovno bibliografijo * aktivno znanje angleškega jezika * pet let delovnih izkušenj

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.

Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliografijo.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo do 28. 2. 2013 na naslov:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
T: 05 3315 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si