V SPOMIN - IN MEMORIAM -

Datum objave: 7. 5. 2019
Novice

PROF. DR. STOJAN PLESNIČAR (1925 - 2019)

V SPOMIN - IN MEMORIAM -

V 94. letu starosti je umrl zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Stojan Plesničar.

Prof. dr. Stojana Plesničarja, ki je po rodu Goričan, je akademska pot najprej vodila v Ljubljano, kjer je študiral in leta 1969 doktoriral s področja medicinskih znanosti na Univerzi v Ljubljani. Leta 1972 je bil habilitiran v naziv rednega profesorja za področje onkologije in radioterapije.

Med leti 1976 in 1980 je bil prof. dr. Plesničar predstojnik oddelka za radioterapijo na Onkološkem inštitutu, v obdobju 1982 – 1986 pa direktor Onkološkega inštituta. Od leta 1983 do leta 1996 je bil predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Aktivno je sodeloval tudi v prizadevanjih za ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru kjer je bil predstojnik katedre za onkologijo in radioterapijo.

Njegovo raziskovalno delo sega na področje klinične onkologije, radioterapije, imunologije in biologije metastaz. Objavil je preko 420 del, od tega 79 z znanstveno in strokovno vsebino ter učbenik Radioterapija in onkologija. Bil je odgovorni urednik revije Radiology and Oncology, predsednik in član uredniškega odbora revije Zdravstveni Vestnik, ter član uredniških odborov več mednarodnih revij za področje onkologije.
Prof. dr. Plesničar je bil aktiven tudi na strokovnem področju. Deloval je v različnih mednarodnih združenjih kot so British Siciety for Immunology, European Association for Research and Treatment of Cancer, European Association for Cancer Education in druga. Za svoje strokovno delo je prof. dr. Plesničar prejel priznanje za zasluge Zveznega onkološkega združenja ter zlato medaljo Slovenskega onkološkega društva.

Prof. dr. Plesničar je tesno povezan tudi z delovanjem Univerze v Novi Gorici. Bil je član Senata, na podiplomskem študijskem programu Znanosti o okolju pa je bil nosilec in predavatelj pri predmetu Rak in okolje. Predaval je tudi v sklopu predmeta Zdravstvena ekologija na univerzitetnem študijskem programu Okolje. Vsa leta je bil aktiven član Senata Šole za znanosti o okolju in član komisij za ocenjevanje in zagovore magistrskih del in doktorskih disertacij ter mentor več podiplomskim študentom.

Bil je vnet zagovornik ideje o Univerzi na Goriškem ter si prizadeval za preoblikovanje Politehnike Nova Gorica v Univerzo. S svojim delom je pomembno prispeval h kakovosti izobraževanja in ugledu Univerze v Novi Gorici. Zato je leta 2005 prejel naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.

Sodelavke in sodelavci Univerze v Novi Gorici družini izrekamo globoko sožalje.