DOCENT ali IZREDNI PROFESOR

Datum objave: 11. 12. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici išče primernega kandidata za delovno mesto docent ali izredni profesor v
Laboratoriju za astrofiziko osnovnih delcev
Rok za prijavo: 15. januar 2014

Delovno mesto: Docent ali izredni profesor
Število prostih mest: 1 oseba (m/ž)
Obdobje zaposlitve: 2 leti, s podaljšanjem pogodbe po enem letu, ter možnostjo zaposlitve
za nedoločen čas po dveh letih
Začetek zaposlitve: Čimprej v letu 2014

Opis del in nalog:
Izbrani kandidat se bo vključil v delo raziskovalne skupine Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev, in sicer v njene aktivnosti v okviru mednarodnih kolaboracij Pierre Auger, Belle2 ali
Cherenkov Telescope Array (CTA).
Od uspešnega kandidata pričakujemo motiviranost in samoiniciativnost pri raziskovalnem delu, prijavi domačih in mednarodnih projektov ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Poleg raziskovalnega dela delovno mesto vključuje tudi pedagoške obveznosti v okviru študija fizike na vseh treh bolonjskih stopnjah.

Formalni pogoji:
- doktorat znanosti s področja fizike
- za zaposlitev za nedoločen čas je pogoj znanje slovenskega jezika
(tujcem Univerza v Novi Gorici pomaga pri učenju slovenščine)

Način izbire:
- ustreznost kvalifikacij kandidata in razgovor

Obvezne priloge:
1) življenjepis
2) motivacijsko pismo in opis dosedanjih delovnih izkušenj
3) bibliografija
4) dve priporočilni pismi

Priponke

Kontakt

Prijave v elektronski obliki (ena priponka v formatu pdf) pošljite na
naslov tea.stibilj.nemec@ung.si, v pisni obliki pa na naslov

Tea Stibilj Nemec
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
5000 Nova Gorica

Dodatna vprašanja lahko naslovite na:
prof. dr. Samo Stanič
E-pošta: samo.stanic@ung.si
Tel: +386 5 3315 368
Faks: +386 5 3315 385