Podoktorski sodelavec s področja Konservatorstva arhitekturne dediščine

Datum objave: 19. 5. 2014
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja Konservatorstva arhitekturne dediščine. Rok prijave: do 6. 6. 2014

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja
  • odlično znanje italijanskega in angleškega jezika

Število prostih delovnih mest : 2

Izbrana kandidata bosta opravljala raziskovalna in druga dela s krajšim delovnim časom, 16 ur tedensko. Kandidata bosta vključena v mednarodna EU projekta At-Fort in Prati Cons.

Cilj projektov je: * izboljšanje praks konservatorstva kulturne dediščine * oblikovanje inovativnih modelov za upravljanje stavbne dediščine * razvoj raziskav, usposabljanja in dejavnosti diseminacije predvidenh v predmetnih projektih

Delo na projektu zahteva strokovno poznavanje področja konservatorstva kulturne dediščine ter organizacijske in administrativne sposobnosti za projektno delo. Priporočeno je dobro poznavanje konservatorskih tehnik in praks, kakor tudi ekonomike kulturne dedišcine. Delo se bo opravljalo pretežno na sedežu doktorskega programa Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine v Benetkah. Pričakovana je tudi razpoložljivost za opravljanje krajših potovanj v tujino.

Več o projektu si lahko preberete na: http://www.atfort.eu/ in http://praticons.com/it/

Predviden nastop dela 1.6.2014, zaposlitev za določen čas do 30.4.2015.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica. Razpis je odprt do 6. 6. 2014.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
T: 05 33 15 261
E: tea.stibilj.nemec@ung.si