Informativni dan Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 5. 2. 2018
Dogodki

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 9. februarja 2018, in v soboto, 10. februarja 2018, na informativnem dnevu predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademije umetnosti.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici, mlade in dinamične institucije na zahodni meji Slovenije, združujemo moderne, interdisciplinarne in praktično naravnane študijske programe, na katerih študenti pridobivajo celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja in umetnosti ter se izobražujejo za poklice prihodnosti.

Na Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo visoko stopnjo interdisciplinarnosti študijskih programov, ki prinaša širša znanja, vrhunske domače in gostujoče profesorje ter izjemno ugodno razmerje med številom študentov in profesorjev (trije študentov na enega profesorja). Vse to poleg sodobnih pristopov učenja in poučevanja in vedno večjim naborom študijskih vsebin, ki se lahko izvajajo na daljavo, omogoča spodbudno okolje za študij in posledično visoko zaposljivost naših diplomantov. Lani je v enem letu po končani diplomi zaposlitev našlo 93% naših diplomantov, kar gotovo potrjuje kakovost naše študijske ponudbe.

Že v času študija imajo študenti odlične možnosti vključevanja v raziskovalno delo in razne projekte, poleg tega pa so študentom na voljo tudi mednarodne izmenjave. S praktičnim usposabljanjem študentov doma in v tujini poskrbimo, da je pridobljeno in ustvarjeno znanje dejansko uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da znanje prenašamo iz akademskega okolja v gospodarstvo. Študentom je na voljo tudi Karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega s podjetniškim in industrijskim okoljem ter nudi podporo pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.

Kot prva univerza v Sloveniji smo ponudili status športnika vsem študentom športnikom, ki so registrirani kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate. Pri tem ni obvezujoča pridobitev določenega naziva s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Goriška s svojo blago klimo privablja študente športnike iz celotne Slovenije, saj športnikom nudi dobre pogoje za trening tudi v zimskem obdobju, ko je izvajanje športnih dejavnosti na prostem v večjem delu Slovenije sicer oteženo.

Na Univerzi v Novi Gorici posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim hitro spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij vse bolj narekujejo stalno prilagajanje in posodabljanje študijskih vsebin, ki jih bomo tudi v študijskem letu 2018/19 še nadalje nadgrajevali.

Letos bomo tako prvič izvajali drugostopenjski program Digitalna humanistika in Znanost o materialih, medtem ko drugostopenjskega Pedagoškega programa slovenistike ne razpisujemo. V naših programih je vse več vsebin s področja informacijskih tehnologi in praktičnega usposabljanja, ki ga uvajamo tudi na področju humanistike.

V nadaljevanju predstavljamo študijsko ponudbo, ki jo bomo v okviru prihajajočih informativnih dnevov predstavili:

Fakulteta za naravoslovje: Vas zanima, kako deluje vesolje?
Fakulteta za naravoslovje v slovenskem visokošolskem prostoru uveljavlja vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih znanosti. Izvajamo diplomski in magistrski študijski program »Fizika in astrofizika« ter interdisciplinarni magistrski program »Znanost o materialih«. Prednosti študija pri nas so individualno delo s študenti, mlada, dinamična ekipa asistentov in profesorjev, zgodnje vključevanje študentov v raziskave in usmerjenost v mednarodno znanstveno-raziskovalno okolje. Aktivno spodbujamo ustvarjalnost študentov, njihovo izvirnost in prilagodljivost, z namenom, da našim diplomantom študij pri nas predstavlja konkurenčno prednost in jim pomaga na njihovi nadaljnji poklicni ali akademski poti.

Poslovno-tehniška fakulteta: Informacijske tehnologije – znanje za prihodnost
Poslovno-tehniška fakulteta na prvi in drugi stopnji izvaja prenovljen študijski program Gospodarski inženiring, ki ponuja več vsebin s področja širše uporabe informacijskih tehnologij (npr. spletni marketing, spletne in mobilne tehnologije, elektronsko poslovanje, internet stvari). Zaradi dodatnih znanj bodo imeli že sicer dobro zaposljivi diplomanti še boljše izhodišče za delo v podjetjih in drugih ustanovah, saj bodo dobro pripravljeni na spremembe, ki jih prinaša pospešena digitalizacija proizvodnih in poslovnih procesov. Program bo v študijskem letu 2018/19 še izdatneje podprt s spletnimi učilnicami in posnetki predavanj, s tem pa postaja bolj dostopen tudi študentom, ki potrebujejo pri študiju nekaj več fleksibilnosti.

Fakulteta za humanistiko: Humanistika danes - digitalna humanistika!
Fakulteta za humanistiko razpisuje prvostopenjska študija Slovenistika – s poudarkom na literarnih vedah in jezikoslovju – ter Kulturna zgodovina. Oba študija omogočata vpis na novi interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalna humanistika, ki povezuje v enakem deležu humanistiko in računalništvo (vpis je odprt tudi diplomantom računalništva in informatike). S tem se humanistika odziva tako na trg dela kot na temeljne dileme, ki se pokažejo v humanistiki, ko se kultura digitalizira. Za tiste, ki želijo poglobiti znanje jezikoslovja z vključevanjem v raziskovalno delo predavateljev, je na voljo smer magistrskega študija Slovenistika, smer literarne vede pa nadgrajuje razumevanje (slovenske) literature, npr. prek študij spola, raziskav literature na stičišču jezikov in kultur itd. Poleg tega so študentom na voljo tudi druge študijske vsebine, ki jih humanistični programi drugih slovenskih univerz ne ponujajo.

Fakulteta za znanosti o okolju: Znanje za prihodnost z vključenim praktičnim usposabljanjem na 1. stopnji in možnostjo dvojne diplome na 2. stopnji
Že v študijskem letu 2017/18 smo začeli izvajati prenovljen študijski program Okolje prve stopnje, ki ponuja nekaj novih izbirnih predmetov s področja biologije, v zadnjem letniku pa študentje opravljajo šesttedensko praktično usposabljanje, kar bo še dodatno prispevalo tako k zaposljivosti naših diplomantov kot tudi k še večji povezanosti z lokalnim okoljem. Letos ta študijski program nadgrajujemo še s predmeti o atmosferi in globalnem segrevanju. Na drugostopenjskem programu Okolje bodo študenti še nadalje imeli priložnost pridobiti dvojno magistrsko diplomo Univerze v Novi Gorici in Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, če bodo del študija opravili na partnerski univerzi v Italiji.

Akademija umetnosti: Ustvari svoj pogled na svet!
Mlada in dinamična, Akademija umetnosti nudi sodoben študij na študijskih programih Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) in Medijske umetnosti in prakse (druga stopnja) tako s stališča metod in orodij učenja kakor tudi izbire vsebin in mentorjev. Akademija umetnosti se je Univerzi v Novi Gorici kot Visoka šola za umetnost pridružila leta 2009 in v letu 2016 dobila potrditev dobrega dela kot akademija. Podpiramo razvoj študentov, njihove ustvarjalnosti in akademskega dela. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Študent že med študijem pridobiva delovne izkušnje med tremi okolji ̶ filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti ̶ ter razvija reference na izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo: Znanje za kakovost!
Prvostopenjski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo je še vedno edinstven v Sloveniji. Obogaten je z novimi aktualnimi vsebinami s področja trženja in prodaje vina. Študentom ponujamo poglobljen in komplementaren študij vinarstva, vinogradništva in trženja vina s sodobnimi vsebinami. Pridobljena znanja in veščine naših diplomantom omogočajo konkurenčno prednost na vinogradniško-vinarskem trgu dela.

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani:
"http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/"

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si