Pri založbi Springer izšla znanstvena monografija sodelavke Univerze v Novi Gorici doc. dr. Irina Cristea

Datum objave: 16. 2. 2015
Dosežki

Pri založbi Springer je v knjižni seriji Studies in Fuzziness and Soft Computing, katalogizirani v Scopusu, v začetku leta 2015 izšla znanstvena monografija z naslovom Fuzzy Algebraic Hyperstructures - An Introduction (Mehke algebraične hiperstrukture - Uvod), ki sta jo napisala prof. dr. Bijan Davvaz in doc. dr. Irina Cristea.

Pri založbi Springer izšla znanstvena monografija sodelavke Univerze v Novi Gorici doc. dr. Irina Cristea

Doc. dr. Irina Cristea je raziskovalka v Centru za sisteme in informacijske tehnologije na Univerzi v Novi Gorici in poučuje matematične predmete na različnih fakultetah omenjene univerze. Prof. dr. Bijan Davvaz, sodelavec na univerzi Yazd v Iranu, sodi med vodilne svetovne raziskovalce na področju, ki ga obravnava objavljeno delo, in je avtor tudi dveh drugih knjig ter več kot 240 člankov, katalogiziranih v Scopusu oziroma v spletni bazi Web of Science.

Knjiga je zastavljena kot uvod v mehke algebraične hiperstrukture. Kot prvo tovrstno delo tega tipa, monografija vključuje različne teme, kjer so zbrane ter reflektirane pretekle raziskave avtorjev na teh področjih, ter tako nudi izhodišče za prihodnje raziskave. Knjiga je razdeljena na pet poglavij. Prvo poglavje seznanja bralce z osnovnimi pojmi algebraičnih struktur in hiperstruktur. Drugo poglavje zajema mehke množice, mehke grupe in mehke poligrupe. Naslednji dve poglavji se ukvarjata s teorijo mehkih Hv-struktur: medtem ko je v tretjem poglavju obravnavan koncept mehke Hv-podgrupe Hv-grup, zajema četrto poglavje teorijo mehkih Hv-idealov Hv-kolobarjev. Zadnje poglavje obravnava različne povezave med hipergrupami in mehkimi množicami ter vključuje študijo o povezavi med hipergrupoidami in mehkimi množicami, ki imajo dve članstveni funkciji. Knjiga predstavlja referenčni vodnik za raziskovalce na tem področju, predvidena pa je tudi kot učbenik za dodiplomske in podiplomske študente.

Več informacij: "http://www.springer.com/engineering/computational+intelligence+and+complexity/book/978-3-319-14761-1"