Asistent z doktoratom s področja znanosti o materialih

Datum objave: 25. 8. 2015
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja znanosti o materialih.
Rok za prijavo: do 3. 9. 2015

Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:

  • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih,
  • da je opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1.1.2013 do 31.5.2015,
  • da je vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Izbrani kandidat bo opravljal naslednja dela in naloge iz raziskovalno razvojnega področja: * sinteza topoloških izolatorjev * strukturna in elektronska karakterizacija topoloških izolatorjev

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v javni razpis „Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti“ v letu 2015.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev. Zaposlitev se izvede le v primeru, da bo delodajalec izbran na javnem razpisu „Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti“ v letu 2015.

Vlogi morajo kandidati/kandidatke priložiti: * življenjepis, * opis dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstveno in strokovno bibliografijo, * dokazilo o izobrazbi, * potrdilo, da je kandidat vpisan v evidenco brezposlenih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si