Univerza v Novi Gorici postala Evropska točka za nadarjene

Datum objave: 21. 4. 2016
Novice

V sredo, 20. aprila 2016, je v Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti – CRSN, ki deluje v okviru Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, potekala svečana promocija prvih Evropskih točk za nadarjene.

Univerza v Novi Gorici postala Evropska točka za nadarjene

Univerza v Novi Gorici je na podlagi pozitivnega vrednotenja po kriterijih Evropskega sveta za visoko sposobne (ang. European Council For High Ability – ECHA) postala ena izmed 28 registriranih Evropskih točk za nadarjene iz petih različnih držav in se s tem vključila v Evropsko mrežo za podporo nadarjenih (ang. European Talent Support Network).

V Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani povezujejo znanja, izkušnje in ideje raziskovalcev in praktikov s področja nadarjenosti, izvajajo različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s svojim delom prizadevajo za promocijo nadarjenosti v smislu spodbujanja kakovosti življenja nadarjenih ter v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije.

Pomemben del promocije skrbi za nadarjene CRSN izvaja na mednarodni ravni. V tem okviru je julija 2015 CRSN prejel pomembno evropsko akreditacijo, s katero je skupaj še s trinajstimi podobnimi evropskimi centri v Avstriji, Belgiji, Italiji, Litvi, Nemčiji, Švici in Turčiji ter na Češkem, Irskem, Madžarskem, Nizozemskem in na Slovaškem postal eden od centrov European Talent Support Network – EUROPEAN TALENT CENTRE SLOVENIA.

Akreditacija predstavlja inovativno iniciativo Evropskega odbora za visoko sposobne (ECHA), da na evropski ravni v mednarodno sodelovanje poveže ljudi in ustanove, ki se na različne načine — raziskovalno, strokovno, družbeno — ukvarjajo s problematiko nadarjenih oziroma talentiranih. Koristi, ki izhajajo iz te akreditacije, so večplastne: hitrejše in učinkovitejše informiranje, tematsko povezovanje, strokovno delovanje in znanstveno raziskovanje ter optimizacija intelektualnih in finančnih virov znotraj posamezne države in na mednarodnem nivoju. Poudariti velja, da je letos opisana akreditacija potekala prvič in da se je s tem pomembnim priznanjem CRSN oziroma Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani uvrstila med mednarodno prepoznane pobudnike zagovorništva nadarjenih.

Temeljni namen mreženja v okviru European Talent Support Network je sodelovanje in spodbujanje nadarjenih državljanov Evrope v skupno dobro na različnih področjih družbenega udejstvovanja, od skrbi za duševno zdravje do umetnostnih in znanstvenih presežkov ter razvoja, in sicer med akreditiranimi centri (European Talent Centres) ter z vključevanjem novih inštitucij oziroma Točk za nadarjene (European Talent Points) preko posameznih centrov.

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si