Predavanje v okviru Znanstvenega večera

Datum objave: 10. 4. 2019
Dogodki

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imela doc. dr. Špelca Mežnar (sodnica Ustavnega sodišča RS), z naslovom "Slovenska ustavna identiteta".

Predavanje v okviru cikla »Znanstveni večeri« bo potekalo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljico, ki ga bo moderirala doc. dr. Maja Ovčak Kos.

Ustavna identiteta je relativno nov pojem. Ukvarja se z naslednjimi vprašanji: * ali obstajajo v Ustavi določbe, ki jih ni dopustno (nikoli) spremeniti? * ali in kaj v Ustavi neke države odseva skupinsko identiteto naroda? * koliko se pojem ustavne identitete prekriva z narodno identiteto (samobitnostjo), kulturno, versko, ideološko identiteto? * ali lahko država članica EU s sklicevanjem na svojo ustavno/narodno identiteto krši pravo EU?

Ustavno sodišče RS se z navedenimi vprašanji še ni izrecno in poglobljeno ukvarjalo (drugače npr. nemško Ustavno sodišče). Samobitnost slovenskega naroda je bila sicer omenjena v nekaj ustavnih odločbah, vendar poseben koncept še ni razvit. Ob razmisleku o tem, kaj danes tvori našo ustavno identiteto in koliko jo (so)določa Evropska unija, bosta predstavljeni dve aktualni odločbi Ustavnega sodišča, iz katerih lahko razberemo nekaj smernic.

Obe sta se ukvarjali z vprašanjem diskriminacije muslimanske verske skupnosti v večinsko katoliški (in ateistični) družbi, prva se nanaša na določitev prostih dni, druga pa na obredni zakol. Odločbi odpirata filozofska in pravna vprašanja in sta dobri iztočnici za debato o najtežjih dilemah sodobne družbe.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 620 58 27
E: andreja.leban@ung.si