Vodja Laboratorija za vede o okolju in življenju (m/ž)

Datum objave: 18. 11. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za vede o okolju in življenju.
Rok za prijavo: 31. 1. 2021

Laboratorij za vede o okolju in življenju (LELS) stremi k zagotavljanju pogojev za intenzivno sodelovanje med okoljskimi in analiznimi kemiki, biokemiki, molekularnimi biologi, ekotoksikologi in ekologi. LELS goji temeljne in aplikativne raziskave na področjih razvoja naprednih visoko-občutljivih laserskih analitskih metod, diagnostičnih orodij v biomedicini, študija pretvorb in transporta polutantov v kopenskih in vodnih okoljih ter ozračju, kakovosti in varnosti hrane, pa vse do razvoja rekombinantnih protiteles, specifičnih za tumorske biomarkerje.
Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje laboratorija in usmerjal njegov nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji univerze. K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici v dinamičnem raziskovalnem okolju ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: * doktorat znanosti s področja delovanja laboratorija, * izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj, * znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Delovno mesto bo na voljo od 1. 2. 2021. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi : * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja laboratorija v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi obsežnejšo vizijo razvoja laboratorija.
Rok za prijavo je do 31. 1. 2021.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si