Znanstveni sodelavec s področja spodbujanja razvoja in uporabe ultra hitrih svetlobnih virov (m/ž)

Datum objave: 7. 9. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto znanstvenega sodelavca s področja spodbujanja razvoja in uporabe ultra hitrih svetlobnih virov.
Rok za priojavo: 28. 9. 2020

Na Univerzi v Novi Gorici iščemo kandidate, ki jih zanima raziskovalna in akademska kariere. Ponujamo priložnost za delo v dinamičnem okolju, ki ga podpira najsodobnejša raziskovalna oprema in močna sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih kontekstih.
Raziskava bo potekala v Laboratoriju za kvantno optiko (LKO), kjer bo poudarek na uporabi ultra kratkih svetlobnih impulzov za raziskovanje dinamike elektronov v različnih sodobnih materialih. Za to se uporablja vir svetlobe, ki ustvarja harmonike visokega reda (angleško: high-harmonic generation, HHG) visokozmogljivega infrardečega laserja. Dejavnosti se izvajajo tudi v laboratoriju Elettra Sincrotrone Trieste (Italija), kjer skupina LKO promovira in sodeluje pri več znanstvenih projektih, ki vključujejo tako sinhrotron Elettra kot tudi laser na proste elektrone (angleško: free-electron laser, FEL) FERMI.

V tem okviru iščemo izkušenega znanstvenika, ki ima spretnosti pri razvoju ultra hitrih svetlobnih virov, kot so HHG in FEL, in njihovi uporabi za najsodobnejše poskuse na različnih vrstah vzorcev snovi. Nov sodelavec bo zadolžen za promocijo skupnih dejavnosti, ki vključujejo LKO in FERMI. To bo vključevalo razvoj: a) novih optičnih shem, katerih namen je povečati komplementarnost virov HHG in FEL; b) novih raziskovalnih linij skupnega interesa za oba laboratorija in c) skupnih uporabniških programov.
Pogoji za prijavo: * doktorat iz nelinearne optike ali iz fizike kondenzirane snovi, * dokazane izkušnje z razvojem in/ali delovanjem in/ali uporabo virov HHG in FEL, * dobro znanje angleškega jezika, * sposobnost za delo v skupini.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, * seznam kandidatovih znanstvenih in tehničnih publikacij.

Zaposlitev je na voljo za določen čas, za obdobje enega leta, za 20 % delovnih ur. Predviden datum začetka je takoj po zaključku izbirnega postopka ali po dogovoru.
Vloge bomo sprejemali v elektronski obliki na e-poštni naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 28. 9. 2020. Prijave je treba poslati kot e-poštno prilogo v obliki PDF.

Kontakti: * za inormacije o raziskovalnem delu: prof. dr. Giovanni De Ninno, giovanni.deninno@ung.si * za inormacije o postopku prijave: Tea Stibilj Nemec, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si