Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 26. 6. 2018
Dogodki

V petek, 29. junija 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo tretje zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

  • Potrditev dnevnega reda seje.
  • Potrditev zapisnika 2. redne seje.
  • Pregled uresničitve sklepov 2. redne seje.
  • Minimalni standardi za izvolitve v nazive.
  • Kriteriji za članstvo v Rektorsko konferenco RS.
  • Podpora upravnih enot pri upravnih postopkih, povezanih z bivanjem in študijem/delom tujih študentov/kadrov iz tujine v Republiki Sloveniji.
  • Sodelovanje s kitajskimi univerzami.
  • Delovne skupine RKRS.
  • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.
  • Razno.

Ob 13.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo da potrdite svojo prisotnost do četrtka, 28. junija 2018, na tel. št. 05 62 05 827 oziroma na naslov andreja.leban@ung.si.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si