Univerza v Novi Gorici se bo predstavila na sejmu izobraževanja in poklicev

Datum objave: 12. 1. 2018
Dogodki

Obiščite nas na našem razstavnem prostoru na letošnjem največjem sejmu izobraževanja in poklicev, na 10. Informativi 2018.

Univerza v Novi Gorici se bo predstavila s študijskimi programi prve, druge in tretje stopnje. Predstavile se bodo Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Akademija umetnosti in Fakulteta za podiplomski študij. Vsi, ki še izbirate svoj študij, ste lepo vabljeni na naš razstavni prostor, kjer vam bomo posredovali vse potrebne informacije o študiju na Univerzi v Novi Gorici. Izkušnje boste lahko izmenjali tudi z našimi študenti ali se s predstavniki kariernega centra pogovorili o možnostih zaposlitve.

Na našem predstavitvenem prostoru vam bomo študenti in zaposleni predstavili študijske programe, način študija in njegove posebnosti, možnosti bivanja, študentske izmenjave, prilagojene oblike študija za študente športnike ter vse ostale s študijem povezane dejavnosti. Predstavitev bomo popestrili s poskusi in utrinki iz praktičnega dela. Študenti Okolja vam bodo prikazali proizvodnjo vodika in maketo avtomobila na vodik ter opremo za vzorčenje na terenu, študenti Fizike in astrofizike vam bodo razložili delovanje Newtonove zibelke in plazemske krogle, študenti Gospodarskega inženiringa pa vam bodo predstavili izdelek naših študentov - legorobot, ki sestavlja rubikovo kocko. Študenti Vinogradništva in vinarstva vas bodo popeljali v svet prijetnih vonjav in vas povabili k izzivu v preizkušanju vaših senzoričnih sposobnosti, medtem ko vam bodo študenti Akademije umetnosti pripravili delavnico animacije.

Pričakujemo vas na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v kupoli A.

Vabljeni na Informativo 2018!

Uradna spletna stran prireditve: "10. INFORMATIVA"

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si