Prof. dr. Peter Purg novi predsednik sveta NAKVIS

Datum objave: 7. 5. 2019
Novice

Prof. dr. Peter Purg, sodelavec Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, je novi predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Prof. dr. Peter Purg.
Prof. dr. Peter Purg.

Člani sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu so prof. dr. Petra Purga, ki je bil v svet NAKVIS imenovan s strani Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), na seji 18. aprila 2019 izvolili za predsednika za mandatno obdobje treh let.

Prof. dr. Purg je v svojem nagovoru svetu poudaril, da si bo pri vodenju prizadeval za udejanjanje poslanstva, vizije in vrednot agencije v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, pri vodenju sej pa bo spoštoval kulturo dialoga. V svet agencije bo skušal pritegniti vsa pomembna znanja, prisotna v visokošolskem prostoru, pri čemer je novi predsednik prepričan, da mora svet pri sprejemanju svojih odločitev etično in moralno nesporno stati na strani akademske kakovosti v najširšem smislu.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Vir: NAKVIS