Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 17. 4. 2018
Dogodki

V petek, 20. aprila 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo drugo zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

  • Potrditev dnevnega reda seje
  • Potrditev zapisnika 1. redne seje
  • Pregled uresničitve sklepov 1. redne seje
  • Poslovnik Rektorske konference RS
  • Obravnava izhodiščih Rektorske konference RS za pripravo zakona o univerzi z dne 6. 6. 2008
  • Kriteriji za članstvo v Rektorsko konferenco RS
  • Delovne skupine RKRS
  • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS
  • Razno

Ob 13.00 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo da potrdite svojo prisotnost do četrtka, 19. aprila 2018, na tel. št. 05 62 05 827 oziroma na naslov andreja.leban@ung.si.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si