Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 17. 9. 2018
Dogodki

V petek, 21. septembra 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo četrto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

  • Potrditev dnevnega reda seje.
  • Potrditev zapisnika 3. redne seje.
  • Pregled uresničitve sklepov 3. redne seje.
  • Kriteriji za članstvo v Rektorski konferenci RS.
  • Pomanjkanje sredstev za vlaganje v infrastrukturo v lasti visokošolskih zavodov za potrebe investicij in investicijsko-vzdrževalnih del.
  • Predlogi za spremembe predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu COM(2016) 593 final.
  • Pobuda za dodelitev šifre raziskovalnega področja turizma.
  • Delovne skupine.
  • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.
  • Razno.

Ob 13.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si