Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 26. 11. 2018
Dogodki

V petek, 30. novembra 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo peto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

 • Potrditev dnevnega reda seje.
 • Potrditev zapisnika 4. redne in 1. dopisne seje.
 • Pregled uresničitve sklepov 4. redne in 1. dopisne seje.
 • Poročilo o konzorcijskih pogajanjih za nakup in uporabo mednarodne znanstvene literature v letu 2019.
 • Izvajanje izpitov iz znanja slovenščine na osnovni in višji ravni.
 • Pristojbine Komisije RS za medicinsko etiko za izdajo soglasij k zasnovam znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zdravstva.
 • Možnost prevajanja strokovnih in znanstvenih naslovov iz Slovenščine in sprememba zakonodaje.
 • Delovne skupine.
 • Sprejem koledarja rednih sej za leto 2019.
 • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.
 • Razno.

Ob 12.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v doktorski sobi Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekal podpis Dogovora o sodelovanju v nacionalni pobudi Study in Slovenia (SIS). Po končanem podpisu bo sledila novinarska konferenca.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si