Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 15. 1. 2019
Dogodki

V petek, 18. januarja 2019, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo šesto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

 • Potrditev dnevnega reda seje.
 • Potrditev zapisnikov.
 • Pregled uresničitve sklepov 5. redne seje z dne 30. 11. 2018.
 • Program dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za področje visokega šolstva in znanosti.
 • Začasni proračun Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in rebalans.
 • Predlog za dopolnitev kolektivne pogodbe.
 • Poziv Komisiji za medicinsko etiko glede pristojnosti univerzitetnih komisij o izdaji soglasij za posamezne vrste raziskav.
 • Sprememba Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
 • Matura kot pogoj za vpis na univerze.
 • Izvedba kliničnih vaj za področje zdravstvene nege.
 • Sodelovanje Rektorske konference Republike Slovenija v študiji Evropskega združenja univerz glede prihodnjih pogodb z založniki (»Scholarly Read & Publish Agreement: Scenario & Modelling Study«).
 • Delovne skupine.
 • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.
 • Razno.

Ob 17.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v doktorski sobi Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si