6. redna seja Rektorske konference o financiranju univerz in raziskovalnega dela

Datum objave: 18. 1. 2019
Novice

Danes so se na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri na 6. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatnem obdobju 2018-2019 sestali rektorji štirih slovenskih univerz: rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, podpredsednik Rektorske konference Republike Slovenije, rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, in rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič.

6. redna seja Rektorske konference o financiranju univerz in raziskovalnega dela

Rektorji in ostali člani so spregovorili predvsem o letošnjem financiranju univerz in raziskovalnega dela. Bili so enotnega mnenja, da mora biti v rebalansu državnega proračuna za univerze več denarja, saj so se stroški povečali.

Rektorske konference se je udežil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer, ki je predstavil program dela ministrstva in prioritete. Kot prvo prioriteto želi ministrstvo sprejeti zakon o raziskovalni dejavnosti, ki je v precejšnji meri usklajen in bi lahko bil v kratkem sprejet. Drugo prioriteto prinaša novela zakona o visokem šolstvu, kjer naj bi reševali le najnujnejše stvari, predvsem definicijo javne služb. Proti koncu mandata te vlade pa pričakujejo začetek priprave novega zakona o visokem šolstvu.

"Ministrstvo pa opozarja tudi na to, da se leta 2020 zaključita obe nacionalni strategiji, za znanost in za visoko šolstvo. Zato bo potrebno začeti pripravljati nove strategije in nove elemente za te strategije," je pojasnil predsednik RK RS prof. dr. Zavrtanik. V strateških dokumentih je bilo predvideno, da se v času veljavnosti nacionalne strategije visokega šolstva delež za visoko šolstvo dvigne na odstotek bruto domačega proizvoda, vendar se to doslej ni še zgodilo. Kot je v nadaljevanju povedal prof. dr. Zavrtanik rektorji pričakujejo, da bodo slovenske univerze vendarle dobile nekoliko več denarja z novim rebalansom državnega proračuna. "Seveda bo moralo priti do rebalansa, saj je bil letošnji državni proračun sprejet že leta 2017 in vmes so se razmere spremenile. Zahteve sindikatov po višjih plačah prinašajo dodatne stroške za univerze, ki jih mora pač država pokriti," je še povedal predsednik RK RS.

Rektorska konferenca RS je ponovno razpravljala tudi o problemu plačevanja zdravstvenim ustanovam, da študente medicine in zdravstvene nege sprejmejo na obvezno prakso. "Naša želja je, da bi že kmalu organizirali skupni sestanek z ministrstvi za izobraževanje, zdravje in delo in tako rešili večletno težavo,” je zaključil prof. dr. Igor Papič.

Andreja Leban, stiki z javnostmi