Ukrepi v zvezi z obolenji in širjenjem koronavirusa (SARS-CoV-2)

Datum objave: 26. 2. 2020
Novice

Glede na trenutno stanje na državnem in širšem nivoju v zvezi z obolenji in širjenjem novega koronavirusa (SARS-CoV-2) na naši univerzi že izvajamo nekatere ukrepe, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji trenutno ni razloga za preplah, a želimo biti kljub temu previdni.

Vse sodelavce, študente in obiskovalce univerze pozivamo, da izvajate splošno preventivne in specifične ukrepe, ki jih je za preprečevanje okužbe z virusom izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Vse naše enote bomo v naslednjih dneh opremili z razkuževalniki, ki bodo nameščeni v predavalnicah ter v skupnih in toaletnih prostorih. Čistilnemu servisu smo naročili, naj površine, kjer obstaja največja možnost prenosa povzročitevjev bolezni (kljuke, stikala ipd.), dodatno razkužuje.

Imenovali smo koordinacijsko skupino, ki bo skrbela za spremljanje stanja in obveščanje glede morebitnih dodatnih ukrepov. Vzpostavili smo tudi kontakte s strokovnjaki izven univerze, ki nam lahko svetujejo pri tovrstnih ukrepih. Prav tako je na voljo kontaktna oseba za morebitna vprašanja, na katera to obvestilo ne daje zadovoljivega odgovora: lahko pokličete dr. Niko Vodopivec, vodjo strokovnih služb, na +386 30 321 377 ali ji pišete na nika.vodopivec@ung.si.

Če ste pred kratkim potovali na območja, kjer obstaja možnost, da bi bili lahko izpostavljeni okužbi, vas prosimo, da za obdobje dveh tednov ostanete v samoizolaciji. Če pri sebi ali bližnjih opazite znake bolezni, ob katerih posumite na okužbo, se za napotke nemudoma obrnite na svojega osebnega zdravnika oz. urgentno ambulanto.

Izdajo potnih nalogov za potovanja izven države bomo za nekaj časa strogo omejili in individualno presojali. Tudi obiske naše univerze (mobilnosti, znanstvena in pedagoška sodelovanja) želimo v tem trenutku zmanjšati na najmanjšo možno mero.

Zaposlene, ki prihajajo na delo iz obmejnega območja v Italiji prosimo, da spremljajo stanje in se glede na trenutne razmere sproti odločajo, ali je smiselno, da za določeno obdobje ostanejo doma.

Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na European Centre for Disease Prevention and Control. Ker se razmere v povezavi s širjenjem koronavirusa hitro spreminjajo, vam svetujemo, da redno spremljate smernice za ravnanjen na straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 620 58 27
E: andreja.leban@ung.si