Podpis pogodbe o prodaji patentnih pravic Univerze v Novi Gorici podjetju Institute CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o.

Datum objave: 8. 5. 2019
Dosežki

Danes sta rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in direktorica podjetja Institute CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o. Nina Gramc, mag. inž. el., podpisala pogodbo na podlagi katere je Univerza v Novi Gorici prodala patentne pravice za izum “Postopek za shranjevanje električne energije v trdni snovi” podjetju Institute CES, inštitut znanosti in tehnologije, d. o. o..

Od leve proti desni: direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc, mag. inž. el., rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in izumitelj patenta prof. dr. Matjaž Valant.
Od leve proti desni: direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc, mag. inž. el., rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in izumitelj patenta prof. dr. Matjaž Valant.

Izumitelj patenta je prof. dr. Matjaž Valant, vodja Laboratorija za raziskave materialov in dekan Fakultete za znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici. Patentni izum razrešuje enega od trenutnih največjih problemov v energetiki, ki izhaja iz neuravnotežene proizvodnje in porabe električne energije. Ta problem je še posebej izrazit v primerih, ko je v omrežje dodana večja količina energije pridobljene iz nestalnih trajnostnih virov kot so veter in sonce. “Zaradi potrebe po uravnoteženju porabe in proizvodnje električne energije in s tem stabilizacije omrežij se danes v svetovnem merilu zavrže ogromna količina energije, kar predstavlja okoljsko in ekonomsko škodo. Razen črpalnih elektrarn, ki pa so geografsko pogojene s potrebo po gravitacijskem padcu, še nimamo ustreznih tehnologij, ki bi lahko shranjevale takšne ogromne količine električne energije. Izum rešuje ta problem s shranjevanjem električne energije v oksidacijsko redukcijskem potencialu trdne snovi. Postopek je ekološko nevtralen, ekonomsko ugoden ter omogoča trajno shranjevanje enegije z energijsko gostoto večjo od tiste v npr. fosilnih gorivih,” je pojasnil izumitelj prof. dr. Valant in poudaril, da je to prva tovrstna rešitev na svetu. Na raziskavah tega izuma je s svojimi sodelavci delal več let, leto in pol pa je iskal tudi zainteresirano podjetje, ki bi izum razvilo v prototip.

To je za Univerzo v Novi Gorici velik dogodek, saj je prvič v 24 letih delovanja Univerze prišlo do prodajamo patentnih pravic. “V znanost je potrebno dolgoračno vlagati, da dobite rezultate, ki bodo imeli tudi tržno vrednost in bodo finančno ovrednoteni. V prihodnje si želimo da bi bilo tega še več,” je povedal prof. dr. Zavrtanik. Izkupiček od prodaje bo namenjen financiranju novih patentov. “Na Univerzi imamo sklad iz zdaj se je prvič zgodilo, da je v ta sklad pritekel denar od prodaje izuma oz. patenta. Ta denar bo namenjen izključno razvoju novih izumov in financiranje njihovega patentiranja in se ne bo porabljal za karkoli drugega,” je še zaključil rektor Univerze v Novi Gorici.

Poleg odkupa patentnih pravic se bo sodelovanje med institucijami nadaljevalo tudi v prihodnje, saj je bila poleg omenjene pogodbe podpisana tudi pogodba o razvojnem sodelovanju. “Ena pogodba je nakup patenta, druga ki pa je za nas bolj pomembna pa je pogodba o sodelovanju z Univerzo. Laboratorij za raziskave materialov bo za naše podjetje izdelal delujoč prototip ter določil vse pomebne tehnološke, energetske in ekonomske parameter te tehnologije. Pomembno je da podpiramo slovensko znanost, slovensko znanje in da sodelujemo z roko v roki tudi v prihodnje,” je ob podpisu povedala direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc.

Od leve proti desni: direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc, mag. inž. el., rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in izumitelj patenta prof. dr. Matjaž Valant.
Od leve proti desni: direktorica podjetja Institute CES Nina Gramc, mag. inž. el., rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik in izumitelj patenta prof. dr. Matjaž Valant.