Informativni dan Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 10. 2. 2020
Dogodki

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 14. februarja 2020, in v soboto, 15. februarja 2020, na informativnih dnevih predstavila sedem študijskih programov 1. stopnje ter devet študijskih programov 2. stopnje, ki jih izvajajo Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademija umetnosti.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici, mlade in dinamične ustanove na zahodni meji Slovenije, združujemo perspektivne, interdisciplinarne in praktično naravnane študijske programe, na katerih študenti pridobivajo celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja in umetnosti ter se izobražujejo za poklice prihodnosti. Univerza v Novi Gorici zagotavlja ugodne pogoje za študij, v katerih lahko vsak študent uveljavi svoje ambicije in v največji meri razvije svoje osebne sposobnosti in nadarjenost.

Na Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo visoko stopnjo interdisciplinarnosti študijskih programov, ki prinaša širša znanja, vrhunske domače in gostujoče profesorje ter izjemno ugodno razmerje med številom študentov in profesorjev (štirje študenti na enega profesorja). Vse to, poleg sodobnih pristopov učenja in poučevanja in vedno večjega nabora študijskih vsebin, ki jih lahko izvajamo tudi na daljavo, zagotavlja spodbudno okolje za študij in posledično visoko zaposljivost naših diplomantov. Lani je v enem letu po končani diplomi zaposlitev našlo 93% naših diplomantov, kar gotovo potrjuje kakovost naše študijske ponudbe.

Že v času študija imajo študenti odlične možnosti vključevanja v raziskovalno delo in razne projekte, poleg tega pa so študentom na voljo tudi <b<mednarodne izmenjave. S praktičnim usposabljanjem študentov doma in v tujini poskrbimo, da je pridobljeno znanje dejansko uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da znanje prenašamo iz akademskega okolja v gospodarstvo. Študentom nudi podporo tudi Karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega okolja s podjetniškim in industrijskim ter jim svetuje in pomaga pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.

Kot prva univerza v Sloveniji smo ponudili status športnika vsem študentom športnikom, ki so registrirani kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate. Pri tem ni obvezujoča pridobitev statusa s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Goriška s svojo blago klimo privablja študente športnike iz celotne Slovenije, saj športnikom nudi dobre pogoje za trening tudi v zimskem obdobju, ko je izvajanje športnih dejavnosti na prostem v večjem delu Slovenije sicer oteženo. Sodelujemo s široko mrežo klubov na Goriškem in v širši regiji – tudi v zamejstvu.

Na Univerzi v Novi Gorici posebno skrb posvečamo rednim prenovam študijskih programov, novim pristopom v poučevanja in uvajanju raznolikih oblik učenja na daljavo. Kot majhna ustanova z ugodnim razmerjem števila študentov na posameznega profesorja imamo pomembno prednost pri izvajanju študija z individualnim pristopom do študentov. Pri sestavi predmetnikov v prvi meri sledimo želji po razvoju potrebnih kompetenc študentov, pri izvajanju programov pa dajemo poudarek metodam obrnjenega in odprtega učenja.

Konec meseca januarja 2020 je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo podelila akreditacijo za status fakultete. Tako se je petim fakultetam in akademiji Univerze v Novi Gorici pridružila še Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, s katero je Slovenija pridobila prvo fakulteto, ki ponuja študijske programe vinogradništva in vinarstva na 1. in 2. stopnji študija.

V študijskem letu 2020/2021 prvič razpisujemo nov magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja na Poslovno-tehniški fakulteti. Študijski program smo pripravili v sodelovanju s katedro UNESCO o odprtih tehnologijah za odprto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan. Magistri odprtega izobraževanja bodo znali načrtovati, voditi in izvajati dejavnosti, ki povečujejo dostopnost, prilagodljivost, kakovost in trajnostno naravnanost pridobivanja znanja za čim večji krog ljudi. S svojim delom bodo lahko prispevali k temu, da se vsakomur omogoči uresničitev njegovih potencialov in pridobivanje znanj, potrebnih za aktivno vključenost v družbo.

Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij vse bolj narekujejo stalno prilagajanje in posodabljanje študijskih vsebin, ki jih bomo tudi v študijskem letu 2020/21 še nadalje nadgrajevali.

V študijskem letu 2020/2021 imamo na študijskih programih 1. stopnje razpisanih 220 mest na rednem študiju in 60 mest na izrednem študiju. Prve prijave za vpis na študijske programe 1. stopnje lahko kandidati oddajo od 12. februarja do 18. marca 2020. Na študijskih programih 2. stopnje pa imamo razpisanih 155 mest na rednem študiju in 50 mest na izrednem študiju. Prve prijave za vpis na študijske programe 2. stopnje lahko kandidati oddajo od 12. februarja do 30. marca 2020. Dostop do prijavnih obrazcev je omogočen preko strani "http://www.ung.si/sl/studij/vpis/"

Informativni dnevi za 1. in 2. stopnjo bodo potekali v prostorih Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, v Novi Gorici (Rožna Dolina) in Ajdovščini ter na različnih lokacijah v Ljubljani.

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani: "https://bit.ly/2SJA7Wr"

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si