Možnost dvojne magistrske diplome na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi Ca' Foscari iz Benetk na študijskem programu Slovenistika, 2. stopnja

Datum objave: 20. 4. 2020
Novice

Na podlagi podpisanega sporazuma bosta z novim akademskim letom 2020/21 Univerza v Novi Gorici (UNG) in Univerza Ca’ Foscari iz Benetk ponujali možnost pridobitve dvojne diplome na področju ‘Language Science’ na drugostopenjskem študijskem programu Slovenistika, ki ga izvaja Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, in na magistrskem študijskem programu Znanost o jeziku (it. Laurea magistrale in Scienze del linguaggio – LM-39), ki ga izvaja Oddelek za jezikoslovne in primerjalne kulturne študije Univerze Ca’ Foscari v Benetkah.

Magistrski program Slovenistika – smer Jezkoslovne vede na UNG je vsestranski in izrazito raziskovalno naravnan program, ki zajema široko paleto tem sodobne kognitivne znanosti jezika, tako v teoretičnem kot v eksperimentalnem smislu. Teoretični del programa poudarja formalne vidike in modele slovnice, medtem ko eksperimentalne komponente zajemajo osnovna znanja o eksperimentalnem jezikoslovju in o psiholingvistiki. Magistrski program Znanosti o jeziku Univerze Ca’Foscari ima obenem močan poudarek na formalni slovnici in strukturi določenih jezikov. Usmerjen je v raziskave in ponuja številne študijske predmete, ki zajemajo sodobno teoretsko in eksperimentalno jezikoslovje, pa tudi psiholingvistiko in računalniško oziroma korpusno jezikoslovje.

Glavni cilj študijskega programa dvojne diplome je integrirati prednosti in specifičnosti dveh obstoječih študijskih programov v skladen in raznolik predmetnik ki bo v največjo korist študentom, ter ponuditi študentom široko ozadje najsodobnejših teorij jezikovnega znanja in modeliranja različnih vidikov slovnične kompetentnosti govorcev in njihove uporabe jezika.

Sodelovanje pri izvajanju obeh programov bo pomembno popestrilo ponudbo vsebin in naredilo oba programa še bolj privlačna za študente, dodatno pa bo k temu pripomogla tudi možnost spoznavanja drugačnih kulturnih okolij, ki sta za obe univerzi precej specifični.

Študenti Univerze v Novi Gorici kot matične univerze morajo ob vpisu poleg dokazil o izpolnjenih pogojev za vpis v program Slovenistika, 2. stopnje – smer Jezikoslovne vede predložiti tudi dokazilo o znanju angleškega jezika na ravni B2. Za pridobitev dvojne magistrske diplome bodo morali opraviti obvezne predmete in usmeritvena izbirna predmeta na Univerzi v Novi Gorici in na Univerzi Ca’ Foscari ter uspešno zagovarjati magistrsko diplomsko delo pred skupno komisijo obeh univerz. Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na obeh univerzah, bosta magistrsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot tudi Univerza Ca’ Foscari.

Več informacij: "http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/novice/2SI2x2/"

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 620 58 27
E: andreja.leban@ung.si