Asistent z doktoratom ali docent s področja eksperimentalne pragmatike in večjezičnosti (m/ž)

Datum objave: 12. 10. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalne pragmatike in večjezičnosti.
Rok za prijavo: 2. 11. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo opravljal eksperimentalnopragmatične naloge v okviru ARRS projekta o večjezičnem procesiranju “Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: govorci slovenščine v večjezičnem okolju”, ki ga vodi prof. dr. Penka Stateva. Zaposlitev lahko vključuje tudi občasne administrativne zadolžitve in zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Predvideni nastop dela je 1. januar 2021 (če ima izbrani kandidat možnost zgodnejšega pričetka, je mogoč zgodnejši nastop dela).

Če ima kandidat veljaven naziv docenta, je ob predložitvi dokazila možna zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja jezikoslovja ali sorodnih področij (npr. psihologije, kognitivnih znanosti itd.), * sposobnost samostojnega delovanja kot tudi delovanja v skupini s prevzemanjem aktivne vloge pri organizaciji in izvajanju vedenjskih eksperimentov ter novačenju oseb za sodelovanje v eksperimentih, * tekoče znanje italijanščine (C1 ali C2) in angleščine, * dobra podkovanost v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki ali kognitivnih znanostih, s poudarkom na eksperimentalni pragmatiki, semantiki in/ali večjezičnem procesiranju jezika.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo: * izkušnje ali aktivno raziskovalno usmeritev iz relevantnih področij jezikoslovja, * znanje sodobnih statističnih metod za obdelavo podatkov, * izkušnje z uporabo metod, kot sta EEG/ERP in sledenje očesnih premikov, * srednje dobro ali zelo dobro znanje slovenščine.

Obvezne priloge k prijavi: * potrdilo o izobrazbi, * življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev, * kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"), * seznam objav, * kopija ene kandidatove reprezentativne objave, * dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani priporočevalcev).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822.
Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Penka Stateva, e-pošta penka.stateva@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si