Docent s področja kulturne zgodovine(m/ž)

Datum objave: 23. 7. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja kulturne zgodovine.
Rok za prijavo: 14. 8. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo docenta na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Raziskovalnega centra za humanistiko, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskovalni center za humanistiko deluje na področjih literarnih ved, kulturne zgodovine in digitalne humanistike. Pristopi se vzajemno dopolnjujejo – primerjalne literarnozgodovinske raziskave omogočajo refleksijo kompleksnosti človeške komunikacije in oblik sobivanja, kulturna zgodovina širi zgodovinske raziskave na raven kulturnih praks, digitalno humanistiko pa razumemo kot kritični premislek metod humanistike v kontekstu napredujoče digitalizacije kulture in komunikacijskih medijev.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja delovanja centra, * najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ustrezen naziv, * sposobnost samostojnega dela, * najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljenem doktoratu znanosti, * znanje angleščine na stopnji C1.

Izbrani kandidat bodo skladno z izvolitvijo vključen v pedagoški proces oz. izvajanje predavanj na študijskih programih Fakultete za humanistiko.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev.

Obvezne priloge : * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 14. 8. 2020, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si