Umetnost, oblikovanje in inovativnost vodijo do bolj socialne Evrope

Datum objave: 3. 11. 2020
Novice

Ključna spoznanja MASTa - magistrskega modula za umetnost, znanost in tehnologijo

Nova Gorica, Gradec, Funchal, Reka, Ljubljana, Bruselj, 26.10.2020 - Konzorcij projekta MAST – magistrski modul za umetnost, znanost in tehnologijo je med 23. in 25. septembrom 2020 organiziral MAST Hibridno akademijo kot kombinacijo vrhunskega simpozija s priznanimi govorniki, okroglih miz, razstave in razprav. Sodelujoči iz različnih disciplin so skupaj raziskovali kako lahko interdisciplinarne prakse ter umetniško in oblikovalsko razmišljanje prispevajo k prihodnosti Evrope, opredelili so vektorje prednostnih nalog v politikah in njihovih možnih vplivov, pa tudi ustvarjali zavezništva za progresivna razmišljanja in dejanja.

Različni deležniki so se združili, da bi na podlagi umetniškega razmišljanja posegli na več javnih (politika, izobraževanje, kultura) in zasebnih področij (industrija, oblikovanje). Ob tem je bil na razstavi, ki so jo predstavili študentje in mentorji MAST, na voljo pregled najboljših praks in poskusov opolnomočenja skozi umetniško razmišljanje, za katerega skrbi izvirni profil katalizatorja inovacij. Dve delavnici oblikovanja politik s strateško zasnovanimi seznami udeležencev sta se vrteli okoli perečih vprašanj izobraževanja na eni strani in področja industrije na drugi.

Med vplivnimi govorniki in sodelujočimi so se zvrstili Viviane Hoffman, namestnica vodje Generalnega direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji; Barbara Stacher iz oddelka za kulturno politiko Generalnega direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji; Michela Magas, katalizatorka inovacij, ki premošča domene znanosti in umetnosti ter oblikovanja in tehnologije; Marko Peljhan, medijski umetnik, profesor in poslovni inovator na področju novomedijske umetnosti in tehnologije; Dr. Peter Purg, izredni profesor na Akademiji umetnostiUniverze v Novi Gorici in vodja projekta MAST; Milena Dragićević Šešić, vodja UNESCO sedeža za kulturno politiko in management, profesorica kulturne politike in managementa v kulturi, kulturnih študij in medijskih študij na Univerzi umetnosti v Beogradu; Jan Fabre, legendarni belgijski multidisciplinarni umetnik, dramatik, režiser odrskih del, koreograf in oblikovalec; Luk Van der Dries, dramaturg in redni profesor gledaliških študij na Univerzi v Antwerpnu v Belgiji; Ivana Jozic, plesalka in igralka iz Troubleyna v Belgiji; Phil Griffin, umetnik, fotograf in režiser; Barbara de Coninck, umetnica in umetniška direktorica; Lev Manovich, svetovno priznani inovator na področju digitalnega družboslovja in teoretik digitalne kulture ter medijske umetnosti; Jurij Krpan, umetniški vodja Zavoda Kersnikova; Peter Friess, vodja oddelka Mediji prihodnosti, inovacije na družbenih omrežjih, znanost-tehnologija-umetnost / medijska politika, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, tehnologije in vsebine pri Evropski komisiji; Christophe De Jaeger, direktor Gluona, programski direktor pri BOZAR Art & Research v Bruslju; Jana Javornik, direktorica direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Olivera B. Sretenović, Univerza za umetnost v Beogradu, Fakulteta za uporabne umetnosti v Beogradu; Sašo Sedlaček, prodekan za razvojne na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, in drugi.

Hibridna Akademija je bila sklepni dogodek projekta MAST, izvedenega s podporo programa Kreativna Evropa in posvečenega razvoju uporabnega študijskega modula na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije, ki združuje metodologije in prakse ter akademsko sfero tesno prepleta s kulturnim in kreativnim sektorjem.

Več o projektu MAST

Univerza v Novi Gorici (Slovenija), Tehniška univerza Gradec (Avstrija), Inštitut za interaktivne tehnologije na Madeiri (Portugalska), Hrvaška kulturna zveza CCA (Hrvaška), Zavod Kersnikova (Slovenija) in Culture Action Europe (Belgija) so razvili modul za magistrski študij umetnosti, znanosti in tehnologije (UZT) (https://mastmodule.eu), ki združuje raznolike metodologije in prakse ter akademsko sfero tesno prepleta s kulturnim in kreativnim sektorjem.

Konzorcij MAST je s spodbujanjem kritične in kompetentne perspektive na zgodovinski, ekonomski, družbeni in predvsem kulturni pomen te interdisciplinarne zmesi v času digitalnega premika razvil inovativne metode poučevanja in učenja, katerih rezultat je Laboratorij izziva, izobraževalni sklop ki je primeren tako za akademsko okolje kot za industrijo. Študenti iz različnih držav in študijskih področij so na več delavnicah v sodelovanju z umetniki, znanstveniki in inženirji širili razumevanje in razvijali metode umetniškega in oblikovalskega razmišljanja ter se skupaj spopadali z izzivi, ki izhajajo iz paradoksalnega položaja očitno nepovezanih agend evropske ambicije po inovativnosti na eni strani in potrebi po družbeni enakosti na drugi strani.

Razviti model interdisciplinarnega in sodelovalnega podjetništva ter tudi kariernega upravljanja bo naslovil potrebe tako javnega (akademsko podjetništvo, specializirane institucije) kot tudi zasebnega sektorja (podjetij, nevladnih organizacij). Zato sloni na pristopu, ki poudarja pomen managementa v kulturi, ta pa združuje specifične tehnike kreativnega razmišljanja in sodelovanja pri inovacijah. Razviti mednarodni študijski modul, ki si ga delijo tri univerze, sodelovalno gradi nov poklicni profil katalizatorja inovacij.

S programom Unicult je projekt razvil tudi usmeritve za karierni razvoj na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije, s čimer vključuje zaposlitvene partnerje v končno akademsko delo in integrira mehanizme za neposredno delovno prakso, pripravništvo ali štipendije, vključno s področno specifičnimi shemami rezidenc, inkubatorjev in mobilnosti.

Pridruženi partnerji projekta MAST so: EQ-Arts (Nizozemska), Univerza v Madeiri – UMa (Portugalska), Stromatolite/ Music Tech Fest (Švedska/Združeno kraljestvo), Univerza za umetnost v Beogradu (Srbija), Inštitut za razvoj in mednarodne odnose – IRMO (Hrvaška), Hakan Lidbo Audio Industries (Švedska), Evropska mreža za kulturne industrije – ECBN (po vsej EU), in Evropska mreža za digitalno umetnost in znanost (po vsej EU).

Sodeluj!

Če želite postati del pilotne izvedbe modula MAST v letu 2020/21 oziroma študent v prvem letu celotnega izvajanja v 2021/22, se lahko vpišete v mednarodni magistrski program Medijske umetnosti in prakse na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Potencialne kandidate vabimo, da si ogledajo informacijski paket programa in smernice za mednarodne prijave na naslovu http://au.ung.si/map-app-si oziroma pišejo na info.au@ung.si, kjer se lahko dogovorijo za posvetovalni sestanek (v živo ali preko spleta). Prav tako se lahko vpišete na mednarodni magistrski študijski program Interaktivno medijsko oblikovanje na Fakulteti za strojništvo in znanost na Univerzi v Madeiri na Portugalskem. Potencialne kandidate vabimo, da pregledajo informacijski paket programa in smernice za mednarodne prijave na naslovu http://mdmi.uma.pt in prijavo pošljejo na https://candidaturas.uma.pt.

PROGRAM (Kreativna Evropa / Connect/2017/3346110) - Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, tehnologije in vsebine (programi v podporo avdiovizualni industriji in medijem).

KONTAKT ZA MEDIJE
MAST – MAGISTRSKI MODUL ZA UMETNOST, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO (https://mastmodule.eu)
Slovenija – Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, http://www.ung.si/au, info.au@ung.si, +386 51 336 770
Zavod Kersnikova - https://kersnikova.org/about-us/kersnikova
Avstrija – Tehniška univerza Graz, Inštitut za oblikovanje prostora, https://www.tugraz.at
Portugalska – Inštitut za interaktivne tehnologije na Madeiri, https://www.uma.pt, info@mail.uma.pt, +351 291 705 000, http://mdmi.uma.pt, mdmi@uma.pt, +351 291 705 270
Hrvaška – Hrvaška kulturna zveza CCA, www.ccalliance.eu, cca@ccalliance.eu, +385 91 5522106
Belgija – Culture Action Europe, www.cultureactioneurope.org, communication@cultureactioneurope.org, +32 (0) 2 534 4002

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 620 58 27
E: andreja.leban@ung.si