Docent s področja atmosferske fizike/kemije (m/ž)

Datum objave: 1. 10. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja atmosferske fizike/kemije.
Rok za prijavo: 15. 10. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za raziskave atmosfere.

Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalno in razvojno delo na trenu in v laboratoriju, prav tako pa analizo podatkov in kemijsko analizo aerosolskih vzorcev za eksperimente in kampanje. Delo bo vezano na projekt določanja virov onesnaženosti zraka v občini Kanal ob Soči in projektov ACTRIS in COST.

Skladno z izvolitvijo bo kandidat prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju
in/ali Fakulteta za naravoslovje.

Predviden začetek dela je takoj po zaključku izbirnega postopka. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja kemije ali fizike z daljšimi izkušnjami z načrtovanjem kemijski karakterizaciji aerosolov in določanju virov onesnaženosti zraka, * izvolitev v naziv docent ali ustrezati zahtevam za izvolitev v ta naziv, * izkušnje s terenskimi meritvami in laboratorijsko analizo vzorcev na filtrih, * izkušnje z analizo velikih količin aerosolskih fizikalno-kemijskih podatkov, vključno z uporabo metode za določanje virov, kot je npr. Positive Matrix Factorization (PMF), * dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj, * seznam znanstvenih objav, * motivacijsko pismo, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si