Podoktorski sodelavec ali docent na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi (m/ž)

Datum objave: 17. 9. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podokrorskega sodelavca ali docenta na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi.
Rok za prijavo: do 7. 10. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo bo potekalo v okviru Laboratorija za vede o okolju in življenju, na področju biokompozitnih materialov s protimikrobnimi aktivnostmi. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja karakterizacije materialov in instrumentalnih metod analize na enem ali več študijskih programih univerze.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja organske kemije, karakterizacije materialov ali primerljivih področij, * dobro znanje angleškega jezika, * zaželene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali teoretično znanje in praktične izkušnje z enega ali več naslednjih področij: organska sinteza, biokompoziti, laserska spektroskopija, matematično modeliranje in karakterizacije materialov (dokazljivo v bibliografiji z ustreznimi izvirnimi znanstvenimi članki v mednarodnih revijah). Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju optotermične spektometrije in instrumentacije.

Kandidati za delovno mesto docent morajo imeti ustrezno habilitacijo ali izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv docent, skladno s pravilnikom univerze o izvolitvah.

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma najkasneje 15. oktobra 2020. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z dokazili o izobrazbi, * motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 07. 10. 2020.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu. Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si