Asistent - mladi raziskovalec s področja raziskav aerosolov in podnebnih sprememb (m/ž)

Datum objave: 18. 11. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja raziskav aerosolov in podnebnih sprememb.
Rok za prijave: 9. 12. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta - mladega raziskovalca (doktoranda) na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Centra za raziskave atmosfere (CRA), v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

CRA na Univerzi v Novi Gorici s fizikalnimi metodami proučuje vlogo aerosolov v podnebnih spremembah in onesnaženju zraka na globalni, regionalni in lokalni ravni. Uporabljamo daljinsko zaznavanje in meritve in-situ. Pomemben del naših aktivnosti so meritve z (ultra) lahkimi letali in določanje virov onesnaženosti zraka. Najpomembnejše področje naših raziskav je merjenje optične absorpcije aerosolov.

Vpliv absorbirajočih aerosolov na podnebje je povezan z velikimi negotovostmi, ki jih lahko zmanjšamo samo z meritvami. Izvedli smo šest globalnih merilnih kampanj in načrtujemo tri dodatne, med katerimi smo merili absorpcijo aerosolov in v nekaterih tudi velikostne porazdelitve in sipanje svetlobe. V projektu bo izbrani kandidat kvantificiral prispevke k atmosferskemu segrevanju različnih virov onesnaženja zraka v fini in grobi frakciji delcev. Obdelal bo podatke že izvedenih kampanj, modeliral in načrtoval in izpeljal nove laboratorijske meritve in kampanje (Kapverdski otoki, Himalaja, polet od pola do pola).

Delo bo vključevalo tudi raziskovalne obiske inštitucij v tujini (npr. Paul Scherrer Institut, Švica; Tropos, Nemčija; Univerza Milano Biccoca, Italija).

Več informacij o poletih: http://www.worldgreenflight.com.

Kontakt za informacije o raziskovalnem področju: grisa.mocnik@ung.si.

Iščemo fizike ali kandidate z drugih naravoslovnih znanosti. Kandidat mora imeti izkušnje z izvedbo eksperimentov in obdelavo eksperimentalnih podatkov. Kandidati z eksperimentalnimi izkušnjami na področju raziskav bodo imeli prednost.

Kandidati za delovno mesto morajo obvezno izpolnjevati pogoje mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Obvezne priloge k prijavi: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 9. 12. 2020, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.
Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si