Obsežna razprava Rektorske konference RS na področju internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

Datum objave: 27. 11. 2020
Novice

Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji v petek dne 27.11.2020 opravila obsežno razpravo na področju internacionalizacije slovenskega visokega šolstva in sprejela sklep, da opozori Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da je slovenskim univerzam s spremembami visokošolske zakonodaje nujno potrebno omogočiti izvajanje procesa internacionalizacije ter možnost enakopravnega sodelovanja v skupnem visokošolskem EU prostoru, ki temelji na evropskih univerzitetnih zvezah.

Prav tako RKRS Svetu za debirokratizacije Vlade RS predlaga, da predlog ukrepa glede avtomatičnega upokojevanja delavcev ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino v skladu z določeno ustavno avtonomijo univerz ne velja za zaposlene na univerzah. Rektorska konferenca RS zaradi zahtev delovnopravne zakonodaje prav tako zahteva, da Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenija zagotovi dodatna sredstva za odpravnine v okviru programa Mladi raziskovalci.

Rektorji so razpravljali tudi o razmerah visokega šolstva v času epidemije in na podlagi opravljanje razprave pozivajo vse pristojne, da ustrezno in v najkrajšem času obravnavajo prošnje najbolj socialno ogroženih študentk in študentov, ki v času epidemije doživljajo stisko, zaradi nerešenih vprašanj možnosti bivanja v študentskih domovih.

Vir: Univerza v Mariboru