Asistent z doktoratom ali docent s področja uporabne matematike (m/ž)

Datum objave: 22. 7. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja uporabne matematike.
Rok za prijavo do: 5. 9. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko
v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju uporabne matematike, zlasti na področjih, povezanih z matematičnim modeliranjem in/ali matematično statistiko. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri matematičnih predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti ter v drugih študijskih programih Univerze v Novi Gorici.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti iz uporabne matematike / statistike / matematike oz. inženirskih disciplin * dobro znanje angleškega jezika * zmožnost samostojnega dela in timskega dela v mednarodni skupini * raziskovalno usmeritev in mednarodno relevantne publikacije na področju uporabne matematike

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja matematičnega modeliranja / matematične statistike, ki morajo biti podprte z avtorskimi znanstvenimi publikacijami ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Začetek dela je po dogovoru. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela, * seznam znanstvenih objav, * motivacijsko pismo, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 5. 9. 2021 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si