Podoktorski sodelavec s področja fizike (m/ž)

Datum objave: 14. 7. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike.
Rok za prijavo do: 6. 8. 2021

Od kandidatov pričakujemo: * da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih, * da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizike in dokazane izkušnje na vsaj dveh izmed naslednjih podpodročij:
zasnova in izvedba poskusov na področju fotoemisije, po možnosti časovno ločljive, z namenom preučevanja vzorcev trdne snovi,
zasnova in izvedba poskusov, ki temeljijo na izkoriščanju magneto-optičnega Kerrovega pojava,
** ultra-visoke vakuumske tehnike in instrumentacija. * da imajo dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v naslednja raziskovalna dela v Laboratoriju za kvantno optiko: * razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira CITIUS, * pomoč uporabnikom svetlobnega vira Citius pri pripravi poskusov, * razvoj svoje raziskovalne linije na področju znanosti o materialih.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerza v Novi Gorici.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predviden začetek dela je 1. 9. 2021, oziroma po dogovoru.

Obvezne priloge: * življenjepis, * opis dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si in e-mail: giovanni.de.ninno@ung.si

Kontakti: * za informacije o raziskovalnem delu: prof. dr. Giovanni De Ninno, e-mail: giovanni.de.ninno@ung.si * za informacije o postopku prijave: Tea Stibilj Nemec,tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si