Seja Rektorske konference Republike Slovenije

Datum objave: 29. 11. 2021
Novice

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala 26. novembra 2021, so se rektorji seznanili s posredovanimi gradivi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vezanimi na načrtovanje vpisnih mest in zaposljivost diplomantov.

Ker s to sejo Univerza v Mariboru zaključuje predsedovanje, je RKRS imenovala novega predsednika, in sicer prof. dr. Gregorja Majdiča, rektorja Univerze v Ljubljani, za mandatno obdobje dveh let, od 1.1.2022 do 31.12.2023. Položaj namestnice predsednika pa bo prevzela prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, so rektorji opravili razpravo o potrebnih določbah interventne zakonodaje za izvedbo študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022. RKRS je pozvala MIŠZ, da se zagotovi zakonska podlaga za spreminjanje obveznih sestavin študijskih programov tudi med študijskim letom 2021/22 po vzoru protikoronske zakonodaje iz preteklega leta ter podlaga za zagotavljanje elektronskega poslovanja v celotnem prijavno-vpisnem postopku za študijsko leto 2022/23, zakonska podlaga za študente tujce, ki za potrebe izobraževanja prehajajo državno mejo na način, da jih umesti med izjeme, tj. med dnevne migrante. RKRS je podprla pobudo Študentske organizacije Slovenija za oblikovanje pogoja PCT, ki bi omogočal izvajanje vseh aktivnosti, neposredno povezanih s študijem, predvsem z dostopom do mest izvajanja študijskega procesa na podlagi testiranja s HAG-testi za presejalno samotestiranje, ki so podlaga za udeležbo v pedagoškem procesu. RKRS je študentom priporočila cepljenje v čim večjem številu. RKRS je izrazila pričakovanje, da bo MIZŠ uredilo plačilo vseh stroškov dodatno nastalih v študijskem letu 2021/2022 iz razloga preprečevanje širjenja epidemije COVID19. RKRS je prav tako pozvala MIZŠ, da se sistemsko uredi financiranje povečanega vpisa na programih, kjer zato obstaja interes ustanovitelja.

Vir: Univerza v Mariboru