Vodja Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko (m/ž)

Datum objave: 10. 9. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.
Rok za prijavo: do 30. 9. 2021

Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko
je interdisciplinarna raziskovalna skupina, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * doktorat znanosti s področja delovanja centra, * izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov, * imajo izkušnje pri pridobivanju, izvajanju in pri vodenju raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj, * imajo znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Iščemo sodelavca, ki želi izkoristiti priložnost, da razvije in vodi svojo raziskovalno skupino.
Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi in o izpolnjevanju pogojev, * znanstveno in strokovno bibliografijo, * motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov ter vizijo razvoja centra v mednarodnem prostoru, * kontaktne podatke za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi obsežnejšo vizijo razvoja centra.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 30. 9. 2021, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si