Asistent z doktoratom s področja kulturne zgodovine (m/ž)

Datum objave: 15. 9. 2021
Zaposlitev zunanji

Asistent z doktoratom s področja kulturne zgodovine.
Rok za prijavo do: 1. 10. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici.
Delo bo potekalo v okviru Raziskovalnega centra za humanistiko, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskovalni center za humanistiko deluje na področjih literarnih ved, kulturne zgodovine in digitalne humanistike. Pristopi se vzajemno dopolnjujejo – primerjalne literarnozgodovinske raziskave omogočajo refleksijo kompleksnosti človeške komunikacije in oblik sobivanja, kulturna zgodovina širi zgodovinske raziskave na raven kulturnih praks, digitalno humanistiko pa razumemo kot kritični premislek metod humanistike v kontekstu napredujoče digitalizacije kulture in komunikacijskih medijev.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo sodeloval tudi pri pedagoških dejavnostih na študijskih programih Fakulteta za humanistiko.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja kulturne zgodovine, * pogoji za izvolitev v naziv asistenta na Univerzi v Novi Gorici, * sposobnost samostojnega dela, * dobro znanje angleškega jezika.

Obvezne priloge k prijavi: * spremni dopis, * življenjepis s kontaktnimi podatki, * znanstvena in strokovna bibliografija, * kratko motivacijsko pismo, * dve priporočilni pismi.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 1. 10. 2021 in sicer na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si