Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili

Datum objave: 17. 9. 2021
Dogodki

Vabimo vas na nacionalno konferenco v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije z naslovom Vrednotenje raziskovalnega dela: v iskanju ravnovesja med kvantitativnimi in kvalitativnimi merili, ki bo virtualno potekala 22. oktobra 2021.

Cilj nacionalne konference je preučiti dobre prakse na področju iskanja ravnotežja med kvalitativnimi in kvantitativnimi merili za vrednotenje uspešnosti raziskovalnega dela z namenom, da bi to delo imelo večji pomen za naravo, družbo in posameznike v njej ter da bi bili raziskovalci bolj zadovoljni pri in s svojim delom. Po pozdravnih nagovorih bo panel z vabljenimi govorci (prof. dr. James Wilsdon, prof. dr. Ludo Waltman in prof. dr. Janja Hojnik), nato bodo potekale štiri paralelne delavnice. Iskali bomo ravnotežje med pedagoškimi in raziskovalnimi kazalniki vrednotenja dela visokošolskih učiteljev, spregovorili o odprti znanosti - potrebnih strukturnih spremembah, o ocenjevanju znanosti v Evropi: primera Evropskega znanstvenega sveta in Švicarske znanstvene fundacije ter odprli vprašanje »Ali so pravila igre res enaka za vse?«.

Program konference

Na konferenco se je potrebno prijaviti, saj je število mest omejeno.
Rok prijave: 21. oktober 2021

Vljudno Vabljeni!

Priponke