Asistent z doktoratom ali docent s področja eksperimentalnega jezikoslovja in večjezičnosti (m/ž)

Datum objave: 4. 10. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalnega jezikoslovja in večjezičnosti.
Rok za prijavo do: 25. 10. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z moderno raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo opravljal naloge priprave in izvedbe vedenjskih eksperimentov v okviru ARRS projekta “Usvajanje manjšinskega jezika v večjezičnem okolju”, ki ga vodi prof. dr. Artur Stepanov. Zaposlitev lahko vključuje tudi občasne administrativne zadolžitve in zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta (v primeru zagotovitve dodatnih sredstev bo ponujena možnost podaljšanja še za eno leto). Predvideni nastop dela je 1. novembra 2021.

Če ima kandidat veljaven naziv docenta, je ob predložitvi dokazila možna zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja jezikoslovja ali sorodnih področij (npr. psihologije, kognitivnih znanosti itd.), * dobra podkovanost v teoretično utemeljenem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki ali kognitivni znanosti s poudarkom na dvojezičnosti in/ali eksperimentalnem jezikoslovju, * sposobnost samostojnega delovanja kot tudi delovanja v skupini s prevzemanjem aktivne vloge pri organizaciji in izvajanju vedenjskih eksperimentov ter novačenju oseb za sodelovanje v eksperimentih, * tekoče znanje italijanščine (C1 ali C2) in angleščine, * odlične komunikacijske sposobnosti, * dobro poznavanje Furlanije – Julijske krajine (Italija) in širše etnične razširjenosti njenega prebivalstva.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo: * izkušnje ali aktivno raziskovalno usmeritev iz relevantnih področij jezikoslovja, * znanje sodobnih statističnih metod za obdelavo podatkov, * srednje dobro ali zelo dobro znanje slovenščine.

Obvezne priloge k prijavi: * potrdilo o izobrazbi, * življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev, * kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"), * seznam objav, * kopija ene kandidatove reprezentativne objave, * dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani priporočevalcev).

Rok za oddajo prijav je 25. oktober 2021.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov
tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta
tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822.

Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Artur Stepanov, e-pošta artur.stepanov@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta:
Tea Stibilj Nemec
phone: +386 5 6205 822
e-mail: tea.stibilj.nemec@ung.si