Ukrepi Univerze v Novi Gorici za blažitev posledic vojne v Ukrajini

Datum objave: 31. 3. 2022
Ob vojni v Ukrajini

Sodelavci Univerze v Novi Gorici smo vsak dan znova zgroženi nad zločini, ki jih ruska vojska izvaja v Ukrajini. Vojna bo prizadela ne le prijatelje v Ukrajini, pač pa tudi državljane drugih držav, bodisi neposredno vpletenih ali nevpletenih v spopad. Zavedamo se, da moramo za blaženje posledic vojne napeti vse moči, ter tudi na svoja pleča sprejeti del posledic te nesmiselne agresije. S tem zavedanjem objavljamo spodnje ukrepe. Upamo, da bodo pripomogli k temu, da bi prizadeti zaradi vojne pri nas našli smisel in aktivnost, ki bi jim lahko vsaj delno pomagala omiliti posledice in olajšati čas begunstva.

Vsi zaposleni naj aktivno obveščajo nadrejene o morebitnih zaznanih potrebah po pomoči žrtvam vojne v Ukrajini. Vodje organizacijskih enot javljajo zaznane potrebe, ki niso urejene s temi ukrepi, na studentska.pisarna@ung.si ali erika.gojkovic@ung.si.