Vrh ACROSS na Univerzi Craiova

Datum objave: 16. 6. 2022
Novice

Vrh konzorcija ACROSS v Craiovi se je zaključil z opredelitvijo novih korakov na področju izobraževanja, raziskav in digitalizacije.

Oddelek za komuniciranje in odnose z javnostmi mreže ACROSS
Oddelek za komuniciranje in odnose z javnostmi mreže ACROSS

Plenarnih zasedanj in sestankov odbora se je udeležilo vseh deset univerz članic: Univerza Craiova, Tehniška univerza Białystok, Tehniška univerza Chemnitz, Univerza Girona, Univerza Lleida, Univerza Perpignan Via Domitia, Tehnološka akademija Rēzekne, Univerza Ruse, Univerza v Novi Gorici in Univerza v Vidmu.

Glavne usmeritve tridnevnih razprav partneric ACROSS so bile digitalizacija, razširjanje in spremljanje. Članice so sodelovale tako v živo kot prek spleta in so se dogovorile o oblikovanju akcijskega načrta za boljšo promocijo in ozaveščanje o skupnih ciljih konzorcija na naddisciplinarnih področjih »izobraževanje v čezmejnih okvirih«, »kultura, identiteta, dediščina«, »gospodarski in družbeni razvoj« ter »upravljanje naravnih virov«.

Cilj strategije digitalizacije je začrtati potek razvoja digitalnega ekosistema zveze, imenovanega Across E-Campus. Razpravljavci so na tem področju določili merila za digitalna orodja (npr. učne in raziskovalne platforme, orodja za komuniciranje in sodelovanje), ki naj bi bila izvedljiva na evropski ravni. Dogovorili so se, da bodo pripravili pregled obstoječih orodij in strokovnega znanja na posamezni univerzi ter da bodo za usmerjanje oblikovanja E-Campusa sestavili skupino strokovnjakov z IT-oddelkov članic ACROSS in drugih področij.

Cilj komunikacijske strategije zveze je pozicioniranje konzorcija v visokošolskem prostoru EU (in širše) z usmerjanjem na notranje in zunanje interesne skupine ter širjenjem informacij o tem, za kaj se zavzema, ter o njegovih dejavnostih in dosežkih v širši skupnosti. Sodelujoči so opredelili ustvarjalne načine za promocijo poslanstva in ciljev zveze, kot so »čezmejni dan odprtih vrat«, ki bo potekal na vseh desetih partnerskih univerzah hkrati, inovativne rešitve na področju družbenih medijev, širitev mreže sodelavcev itd.

Udeleženci sestankov so si za cilj postavili tudi opredelitev kazalnikov, ki pozitivno vplivajo na uspešno vključevanje diplomantov mreže ACROSS na skupni evropski trg dela. Z izpolnitvijo tega cilja se bo zveza lahko usmerjeno in prožno odzivala na družbeno-kulturne, okoljske ali tehnološke izzive pri oblikovanju poti mobilnosti in novih skupnih programov. Pripravljen je bil akcijski načrt za zbiranje ustreznih podatkov na podlagi rezultatov odprtih raziskav, ki spremljajo trenutno ujemanje med kompetencami, pridobljenimi v obstoječih samostojnih programih v posamezni partnerski instituciji, in uspešnim vključevanjem diplomantov na zadovoljujočo poklicno pot.

Oddelek za komuniciranje in odnose z javnostmi mreže ACROSS