Skupaj za Kras

Datum objave: 29. 7. 2022
Novice

Tri občine združile moči za obnovo pogorelega Krasa.

Skupaj za Kras

V občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen kjer je ogenj uničil preko 3.500 hektarjev goriškega in komenskega Krasa, gledajo naprej. Upoštevaje številne pobude javnosti, ki želi prispevati k obnovi, je s Fundacijo Vrabček upanja podpisana pogodba za zbiranje namenskih finančnih donacij.

VELIKA AKCIJA SKUPAJ ZA KRAS

Oceni nastale škode bo sledil obsežen sanacijski načrt za namensko rabo sredstev, ki se bodo transparentno delila preko skupnega koordinacijskega centra treh občin, v skladu s strokovno izbranimi prioritetami. Načrt sanacije, obnova ekosistema, ponovni zagon kmetijstva in turizma, bo potekal v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in ključnimi predstavniki vseh navedenih področij.

Za zbiranje prispevkov in donacij je odprt račun Fundacije Vrabček upanja pri Banki Sparkasse, SI56 34000-1021587583, sklic KRAS.

Donacijska sredstva na isti račun se zbirajo tudi preko SMS-a KRAS5 (5 €) in KRAS10 (10 €) na številko 1919.

Na novi spletni strani www.skupajzakras.si, bodo na razpolago vse informacije o akcijah in projektih, tudi možnost licitiranja za donirane umetnine in predmete.

Vse z enim ciljem → da skupaj obnovimo pogoreli Kras.

Kontakti za združevanje pobud pomoči in dobrodelnosti:

info@mirenkras.si
info@rence-vogrsko.si
obcina@komen.si