Samostojni strokovni sodelavec/Višji strokovni sodelavec (m/ž)

Datum objave: 4. 8. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca ali višjega strokovnega sodelavca v Mednarodni in projektni pisarni.
Rok za prijavo: 15. 9. 2022

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v mednarodni raziskovalni projekt SMASH, Marie Skłodowska-Curie Actions - COFUND, katerega tema je strojno učenje na področju naravoslovja in humanistike. Postal bo član mlade, visoko motivirane skupine raziskovalcev v multidisciplinarnem okolju.

Delovna področja:

 • administrativno vodenje projekta,
 • komunikacija in izmenjava informacij z vodjem projekta, koordinatorji, partnerskimi ustanovami in ostalim deležniki,
 • vzdrževanje pregleda nad aktivnostmi v okviru projekta,
 • notranja in zunanja komunikacija v zvezi s projektom (spletne strani, socialna omrežja),
 • prispevanje k vsakodnevnemu obvladovanju projektnih tveganj in priložnosti, vključno z upravljanjem kazalnikov uspešnosti projekta in registra tveganj,
 • priprava projektnih poročil,
 • aktivna vloga pri doseganju projektnih rokov in ciljev, zagotavljanje podpore, proaktivno upravljanje in usmerjanje vodij delovnih paketov in partnerjev,
 • vzdrževanje pregleda nad finančnim stanjem projekta.

Pogoji za prijavo-samostojni strokovni sodelavec:

 • izobrazba 2. bolonjske stopnje oz. univerzitetna izobrazbo pred uvedbo bolonjskih programov (po možnosti s področja komunikologije, adminstracije ali managementa),
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • tekoče govorno in pisno znanje angleškega jezika,
 • izkušnje iz administriranja projektov Evropske komisije na globalnem ali lokalnem nivoju ter iz komunikacije pri izvedbi projektov so prednost.

Pogoji za prijavo-višji strokovni sodelavec:

 • doktorat znanosti,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • tekoče govorno in pisno znanje angleškega jezika,
 • izkušnje iz administriranja projektov Evropske komisije na globalnem ali lokalnem nivoju ter iz komunikacije pri izvedbi projektov so prednost.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis,
 • motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • dokazila o izobrazbi,
 • kontaktni podatki dveh oseb za pridobitev priporočil.

Delo se bo opravljalo v prostorih univerze v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Predviden začetek dela je takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru.
Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si​.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si