Podelitev spominskih listin, nagrad in štipendije Fundacije Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 21. 10. 2022
Novice

19. oktobra 2022 je v dvorcu Lanthieri v Vipavi potekala podelitev spominskih listin, nagrad in štipendij Fundacije Univerze v Novi Gorici (FUNG). Tako novi donatorji kot tudi prvi prejemniki štipendij in nagrad iz skladov FUNG kažejo, da fundacija dobiva nov zagon.

Prejemniki spominskih listin, nagrad in štipendij skupaj z vodstvom Fundacije Univerze v Novi Gorici in rektorjem Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec
Prejemniki spominskih listin, nagrad in štipendij skupaj z vodstvom Fundacije Univerze v Novi Gorici in rektorjem Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec

FUNG je v letu 2022 vrednost zbranih donacij že uspela podvojiti glede na leto 2021. Pri tem so bistvenega pomena donacije posameznikov, ki predstavljajo kar 80 % zbranih sredstev. Delež, ki so ga pri tem donirala podjetja, pa žal znaša le 20 %. Kar 60 % sredstev je bilo namensko doniranih za štipendiranje študentov Univerze v Novi Gorici (UNG). To se odraža tudi v tem, da v študijskem letu 2022/2023 FUNG načrtuje razpis še treh dodatnih štipendij za študente UNG, eno iz Sklada za nadarjene študente in dve iz Štipendijskega sklada za študente športnike »Matija Franko«.

»In čeprav se je novo študijsko leto šele začelo, že imamo nove donatorje, ki bodo spominske listine prejeli ob podobnem času prihodnje leto. Ob tem je Uprava FUNG prejela v obravnavo predlog za oblikovanje novega Sklada za razvoj in inovacije v izobraževanju, ki bo smiselno dopolnil in uravnotežil področja delovanja skladov FUNG. Ti so poleg štipendijskih skladov (Sklad za nadarjene študente, Štipendijski sklad za študente športnike »Matija Franko«) in Sklada za razvoj novih študijskih programov usmerjeni predvsem v podporo znanstvenoraziskovalni dejavnosti (Sklad za financiranje raziskovalnega dela, Sklad za razvoj infrastrukture, Sklad za raziskave raka “Zavrtanik” in Sklad za razvoj kognitivnih znanosti). Slednje pa zahteva bistveno več vlaganj oz. doniranih sredstev, kot je to potrebno za štipendiranje študentov,« je v svojem nagovoru povedal predsednik Fundacije Univerze v Novi Gorici prof. dr. Mladen Franko.

V nadaljevanju prireditve so bile podeljene spominske listine. Naziv srebrna donatorka je prejela Jane Robertson Blanch. »V privilegij in čast mi je biti del fundacije, ki ne le izkazuje čast Matiji Franku, ampak tudi pomaga mladim, nadarjenim športnikom k doseganju uspešne prihodnosti. Upam, da bom, v ne tako oddaljeni prihodnosti, srečala in spremljala uspehe nagrajencev,« nam je sporočila iz tujine. Na žalost se prireditve ni uspela udeležiti, zato je v njenem imenu listino prevzel Jurij Franko.

Bronasta donatorja sta postala prof. dr. Sonja Lojen in Janez Novak.

Ob prejemu naziva je dolgoletna predavateljica na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Sonja Lojen, povedala, da z veseljem prispeva v Fundacijo Univerze v Novi Gorici, ker želi, da bi imeli študenti in zaposleni na Univerzi v Novi Gorici čim boljše možnosti za ustvarjanje in učenje. »Še posebej pa me je pritegnil Štipendijski sklad za študente športnike »Matija Franko«, za katerega si želim in upam, da se bo v prihodnosti lahko razširil.«

Janeza Novaka je za doniranje v sklad za mlade športnike navdušil prof. Mladen Franko. »Skupaj vsako leto opraviva kakšno turno smuko. Z Mladenom sva v mladosti tekmovala v alpskem smučanju, kjer je kot trener deloval Matija Franko, po katerem se Štipendijski sklad imenuje«, je povedal Janez Novak, član uprave Fundacije Univerze v Novi Gorici.

Podelitvam spominskih listin je sledila podelitev štipendije in nagrad študentom Univerze v Novi Gorici. Prvič je bila podeljena štipendija Štipendijskega sklada za študente športnike »Matija Franko« za študijsko leto 2022/2023, ki jo je prejel študent Poslovno-tehniške fakultete Ivan Devetak, odbojkar kluba IL POZZO Pradamano iz Vidma.

»Zelo sem počaščen, da sem prejemnik štipendije za študente športnike "Matija Franko". To je zame v veliko zadoščenje in poplača trud, ki ga vlagam v študij in šport. Predvsem me veseli, da je ta univerza prijazna do študentov športnikov in mi omogoča, da lahko dobro usklajujem študij in šport, saj mi ta vzame veliko časa. Letos sem namreč prestopil v višjo B italijansko ligo«, je ob prejemu povedal Ivan Devetak.

Tretje leto zapored pa sta bili podeljeni tudi nagradi Jožka Markiča za študijsko leto 2021/2022, ki sta jo prejeli študentki Akademije umetnosti Ana Logar in Anastasija Kojić.

Nagrada, ki jo prispeva podjetje A-media, d. o. o., v spomin na svojega soustanovitelja Jožka Markiča, Ani Logar res veliko pomeni, saj jo navdaja z upanjem. »Moja dejanja skozi leto, ki so očitno vodila do te nagrade, so bila dejanja moje lastne iniciative, delati dobro, pomagati ljudem in z njimi sodelovati. Lepo je videti, da so bila moja dejanja opažena in pri nekom pustila dober vtis.«

»Ta nagrada je še en dokaz, da sem na pravi poti in da se moj trud obrestuje. Ko razmišljam, kako bi uporabila to nagrado, sem razpeta med naložbo v potovanje in začetkom novega projekta ter nakupom nove opreme. Ne glede na to, kakšno odločitev bom sprejela, bo nedvomno koristila ne samo mojemu magistrskemu projektu, ampak tudi drugim univerzitetnim nalogam in delu izven šole. Na koncu bi rada iskreno povedala, kako sem hvaležna za to priložnost,« je dejala Anastasija Kojić.

Prof. dr. Franko je v zaključku poudaril, da je podpora znanstvenoraziskovalni dejavnosti pomembna prioriteta dolgoročnega razvoja FUNG. »Slednje pa zahteva bistveno več vlaganj oz. doniranih sredstev, kot je to potrebno za štipendiranje študentov. Zato ostaja pridobivanje sredstev za podporo znanstvenoraziskovalni dejavnosti eden od osrednjih dolgoročnih ciljev FUNG. Med kratkoročnimi nalogami nove uprave FUNG pa bo v prihodnjih treh letih na prvem mestu predvsem zagotavljanje štipendij za študente UNG.«

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Podelitev spominskih listin, nagrad in štipendij Fundacije Univerze v Novi Gorici. Foto: MIha Godec
Prof. dr. Mladen Franko, predsednik uprave Fundacije Univerze v Novi Gorici. Foto: Miha Godec
Prof. dr. Sonja Lojen, bronasta donatorka (levo) in prof. dr. Mladen Franko, predsednik uprave FUNG. Foto: Miha Godec
Janez Novak, bronasti donator (levo) in prof. dr. Mladen Franko, predsednik uprave FUNG. Foto: Miha Godec
Jurij Franko, ki je v imenu srebrne donatorke Jane Robertson Blanch prevzel spominsko listino (levo) in prof. dr. Mladen Franko, predsednik uprave FUNG. Foto: Miha Godec
Študent Ivan Devetak (levo) in Jurij Franko (desno). Foto: Miha Godec
Študentka Ana Logar (levo) in prof. Boštjan Potokar, dekan Akademije umetnosti (levo). Foto: Miha Godec
Študentka Anastasija Kojić (levo) in prof. Boštjan Potokar, dekan Akademije umetnosti (levo). Foto: Miha Godec
Podelitev spominskih listin, nagrad in štipendije Fundacije Univerze v Novi Gorici. Foto: MIha Godec