Asistent z doktoratom oziroma docent s področja psiholingvistike (m/ž)

Datum objave: 26. 10. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom oziroma docenta s področja psiholingvistike.
Rok za prijavo: 13. 11. 2022

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo sodeloval pri razvoju in izvedbi poskusov na temo tvorjenja in razumevanja stavkov v slovanskih jezikih, kot tudi pri analizi pridobljenih rezultatov in pripravi člankov. Kandidat bo deloval v okviru raziskovalnega projekta, sofinanciranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in Švicarske nacionalne znanstvene agencije (SNSF). Projekt pod vodstvom prof. dr. Penke Stateve (Univerza v Novi Gorici) in prof. dr. Julie Franck (Univerza v Ženevi) preučuje procesiranje ujemalnih vzorcev v samostalniških zvezah s števnikom v slovanskih jezikih. Zaposlitev lahko vključuje tudi zmerne pedagoške obveznosti in administrativne zadolžitve na UNG-jevih jezikoslovnih programih/smereh (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta (v primeru zagotovitve dodatnih sredstev obstaja možnost podaljšanja še za eno leto). Predvideni nastop dela je 12. december 2022 (možen je tudi zgodnejši nastop).

Če ima kandidat veljaven naziv docenta, je ob predložitvi dokazila možna zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo:

 • doktorat znanosti iz jezikoslovja ali psiholingvistike, osredinjen na tematiko stavčne tvorbe in/ali stavčnega razumevanja,
 • dobra podkovanost v morfoskladnji slovanskih jezikov,
 • poznavanje eksperimentalnih metod za velikovzorčno zbiranje jezikovnih podatkov, od "klasičnih" metod do spletnih platform za pridobivanje udeležencev,
 • sposobnost pridobivanja velikih skupin govorcev slovanskih jezikov za "klasične" in za spletne eksperimente s sprejemljivostnimi sodbami,
 • tekoče znanje enega ali več slovanskih jezikov (C1 ali C2) ter angleščine,
 • sposobnost samostojnega delovanja in delovanja v skupini,
 • izvrstne komunikacijske sposobnosti.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo:

 • reprezentativno bibliografijo ali izkušnje s področja slovanskega jezikoslovja oz. psiholingvistike, še posebej iz konteksta južnoslovanskih jezikov,
 • izkušnje s sodobnimi platformami za spletno pridobivanje udeležencev in vedenjske eksperimente,
 • pozvananje sodobnih statističnih metod analize podatkov, vključno z modeli mešanih učinkov,
 • poznavanje oz. izkušnje v eksperimentalnih metodah vedenjske psiholingvistike (samotempirano branje, sledenje očesnih premikov) in nevrolingvistike (EEG/ERP),
 • znanje slovenščine na ravni B2.

Obvezne priloge k prijavi:

 • potrdilo o izobrazbi,
 • življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev,
 • seznam objav,
 • kopija ene kandidatove reprezentativne objave,
 • kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"),
 • imeni in elektronska naslova dveh oseb, ki bi bili po potrebi pripravljeni prispevati priporočilo,
 • navedbo datuma, ko bi bil kandidat, če mu je mesto ponujeno, pripravljen nastopiti delo.
  .
  Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
  Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822.
Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: prof. dr. Penka Stateva prek e-naslova penka.stateva@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si