Asistent s področja znanosti o materialih (m/ž)

Datum objave: 27. 10. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja znanosti o materialih.
Rok za prijavo do: 17. 11. 2022

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanima področje fizike trdne snovi in znanosti o materialih. Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo na področju sinteze in karakterizacije tankih plasti in nanostrukturiranih materialov v Laboratoriju za raziskave materialov.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja fizike ali znanosti o materialih na enem ali več študijskih programih univerze.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov ali druga bolonjska stopnja s področja materialov, kemije, fizike ali sorodnih ved, s povprečno oceno najmanj 8.0,
  • dobro znanje angleščine.

Zahtevane veščine:

  • izkušnje s sintezo 2D materialov.

Obvezne priloge k prijavi:

  • spremni dopis,
  • življenjepis s kontaktnimi podatki,
  • seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav,
  • kratko motivacijsko pismo,
  • kopija diplome 2. bolonjska stopnja (ali enakovredno)
  • drugi ustrezni dokazi.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Kontakti:

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si